امرالله صالح باید جلو بدرفتاری پولیس با مردم را بگیرد

۲۴ جدی ۱۳۹۷ هشدار

بارها تصویر و گزارش‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که نیروهای پولیس با افراد عادی رفتار درست ندارند. از خشونت و بی‌احترامی کار می‌گیرند. تغییر رفتار پولیس از خواسته‌های مهم جامعه بوده که در سال‌های گذشته پیوسته مطرح شده است.

درگرماگرم دستورهای اصلاحی که در این روزها رهبری وزارت داخله صادر کرده است. از دو روز به این‌سو تصاویری درشبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان از بدرفتاری پولیس دارد. این تصاویر دو پسر نوجوان را نشان می‌دهد که مورد لت و کوب پولیس قرار گرفته و سر و صورت شان خونین است. کاربران در توضیح این تصویر نوشته اند که این پسران نوجوان در مربوطات حوزه سیزدهم شهر کابل توسط ماموران این حوزه، به این وضع رسیده است. هرچند گزارش‌های که در شبکه‌‎های اجتماعی به نشر می‌رسد احتمال غیر واقعی و ساختگی بودن آن بیشتر است؛ اما چنین رفتارهای خشونت آمیز بارها از سوی افراد پولیس در افغانستان صورت گرفته است.

“پولیس مسئول” نام کمپاینی است که در فیسبوک به راه افتاده و از امرالله صالح سرپرست وزارت داخله پرسیده شده، چرا در میان دستورهای اصلاحی را که صادر کرده تغییر و اصلاح رفتار پولیس با شهروندان را نادیده گرفته و تاکید شده که هرچه زودتر اقدامات و یا دستوری برای تغییر و اصلاح رفتار نیروهای پولیس صادر کند.

در آئین نامه پولیس، تامین امنیت، دفاع از عزت و شرف جامعه، رفتار انسانی و احترام آمیز با افراد از وظایف پولیس گفته شده است. در افغانستان شعار ” پولیس خدمتگار جامعه” نقش پولیس را در جامعه بیان می‌کند و این شعار بر سر هر پاسگاه پولیس با خط درشت نوشته شده است.

در کشورهای پیشرفته که قانون‌گرایی و سلامت جامعه را معیار پیشرفت و امنیت قرار می‌دهند، پولیس مطمئن‌ترین پناهگاه افراد جامعه از خشونت و بدرفتاری محسوب می‌شود. این، به دلیل رفتارهای احترام آمیزی است که پولیس آن کشورها با شهروندان انجام می‌دهند.

اما در افغانستان چنین نیست. رفتارهای نادرست و غیرمسلکی پولیس و نیروهای نظامی فراوان است. افراد تا مجبور نشوند به پولیس مراجعه نمی‌کنند. گشت و گذار نیروهای نظامی و پولیس در شهر در دل افراد، هراس و ناامنی می‌اندازد نه اعتماد و احساس امنیت. چنین رفتارها و بدتر از آن حتی در داخل ادارات نهادهای امنیتی افغانستان صورت می‌گیرد. افراد بازداشتی و حتی زندانیان که تحت پیگرد قانون قرار می‌گیرند، اسیر و در بند شدن شان تنها رنج آنها نیست. بدرفتاری و هتک حرمت انسانی، رنج مضاعف برای آنهاست.

باید رفتارپولیس اصلاح شود و جلو هرگونه بد رفتاری توسط پولیس و سایر نیروهای امنیتی گرفته شود. اعتماد شکسته جامعه به نهادهای انتظامی و افراد پولیس ترمیم و برگردانده شود. هرچند تغییرات مثبت نیز به وجود آمده اما کافی نیست.

پولیس اجرا کننده قانون، تامین کننده امنیت و پاسدار جامعه است. تغییر در شرایط امنیتی و آوردن اصلاحات با پولیس شایسته و قانون‌مدار بهتر قابل عملی است و اصلاحات نیز در شرایطی ممکن است که مردم از این اصلاحات حمایت کند. بربنیاد این ضرورت، جامعه انتظار دارد که رهبری جدید وزارت داخله برای متعهد شدن نیروهای پولیس با رفتارهای سالم و انسانی، دستور منع هرگونه رفتارهای خشونت‌آمیز و غیر انسانی از جانب نیروهای پولیس را نیز صادر کند و رؤیای داشتن پولیس مسئول اندک اندک تحقق یابد.

بایا صفدری

هم رسانی