وزارت معارف بیش از ۳۰ هزار جلد رهنمود صحی برای “پریود” دختران و زنان چاپ می‌کند

۲۴ جدی ۱۳۹۷ هشدار

وزارت معارف اعلام کرده است که در جریان سال جاری میلادی، بیش از ۳۰ هزار جلد رهنمود صحی پریود دختران و زنان را به چاپ خواهد رساند.

وزارت معارف با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در جریان ربع نخست سال ۲۰۱۹ میلادی با همکاری اداره یونسیف، بیش از ۳۰ هزار جلد رهنمود صحی پریود چاپ خواهد شد تا به دختران دانش آموز صنف‌های پنجم تا دوازدهم تدریس شود.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف گفته است که دانش آموزان دختر با استفاده از این رهنمود که به گونه کتبی، گفتاری و کتاب های قصه تهیه می شوند، از چگونگی رعایت بهداشت و طرز استفاده از پارچه های مناسب هنگام قاعدگی یا (پریود)، آگاهی حاصل خواهند کرد.

او افزوده است: “با استفاده از این رهنمود به دانش آموزان تفهیم خواهد شد که قاعدگی پدیده طبیعی است و روند تکامل تدریجی دختران را نشان می دهد. این رهنمود ها همچنان سبب می گردد تا از فشار روحی دانش آموزان دختر در روزهای قاعدگی کاسته شود”.

سخن‌گوی وزارت معارف گفته است که سهم‌گیری فعال آموزگاران برای بلند بردن میزان آگاهی دانش آموزان در مورد حفظ الصحه پریود باعث خواهد شد تا دختران دانش آموز صحت‌مند و فعال به بار بیایند.

او افزوده است که برای تدریس رهنمود صحی، ۶۸ ماستر ترینر آموزش دیده اند و قرار است آموخته های خود را به آموزگاران مکاتب منتقل کنند و از طریق آن‌ها در مکاتب، رهنمود های صحی برای دانش آموزان توضیح داده شود.

این در حالی است که بر اساس تحقیق اداره یونسف که در سال ۲۰۱۶ میلادی انجام شده است، دست‌کم ۳۰ درصد دختران هنگام قاعدگی یا (پریود) به مکتب نمی‌روند و ۷۰ درصد دختران در جریان پریود به دلیل هراس از عقیم شدن حمام نمی‌کنند.

هم رسانی