وزارت داخله مشخصات شبکه ۲۹ نفری توزیع مواد مخدر در کابل را منتشر کرد

۲۵ جدی ۱۳۹۷ هشدار

وزارت داخله در اقدامی تازه، مشخصات ۲۹ تن از اعضای عمده شبکه‌های توزیع مواد مخدر را در شهر کابل منتشر کرده است. وزارت داخله با نشر مشخصات این افراد، گفته است: “شهروندان کابل، ما صدای شما را شنیدیم و بار بار شنیدیم، دیدن گروه‌های جوانان معتاد، خانواده های از هم پاشیده بخاطر مواد مخدر، بلند رفتن جرم های ناشی از اعتیاد و نبود مصوونیت در کوچه ها و پس کوچه های کابل ربط مستقیم به فروش و توزیع مواد مخدر دارد”.

وزارت داخله گفته است که قاچاقبران با معتاد سازی جوانان اراده آن ها را بدست می‌گیرند و بعد از آن ها به عنوان یک نیروی برده گونه در گسترش جرم استفاده می‌کنند. این وزارت گفته است که این ۲۹ تن شبکه عمده توزیع مواد مخدر در کابل هستند که تا کنون توانسته اند از چنگ پولیس فرار کنند و شهروندان کابل می توانند آن ها را تثبیت و به پنچه قانون بسپارند. وزارت داخله گفته است که حکم دادستانی برای بازداشت این افراد صادر شده است.

در خبرنامه‌ی این وزارت آمده است: “اطلاعی که بتواند منجر به دستگیری آنها شود، علاوه بر مکافات معنوی، مبلغ ۵۰ هزار افغانی نیز از جانب وزارت داخله برای اطلاع دهنده پرداخت می‌گردد و هویت شما محفوظ می‌ماند”.

وزارت داخله چند ساعت قبل نیز با نشر مشخصات ۱۶ نفر دیگر که در جرایم در کابل دست دارند، از این افراد خواسته بود تا خودشان را به نزديک ترين حوزه پوليس، فرماندهی پولیس کابل و يا رياست عمومی مبارزه با جرايم برسانند. داشتن سلاح غیر قانونی، ارتکاب جرم، غصب زمین، استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی و تفنگدار غیرمسئول از جمله اتهاماتی اند که وزارت داخله به این افراد نسبت داده است.

این در حالی است وزارت داخله در جریان هفته قبل، در دو فهرست جداگانه مشخصات ۲۳۸ تن دیگر را نیز منتشر کرده و از آن ها به عنوان مجرمان جنایی که به قتل، دزدی، آدم ربایی، باج گیری و غضب زمین در شهر کابل هستند، یاد کرده بود.

این وزارت در نخستین فهرست، مشخصات ۲۲۲ نفر را منتشر کرد و از مردم خواسته بود که در صورت رو به رو شدن با این افراد و شناخت با آنها، به پولیس اطلاع دهند. این وزارت از این افراد، به عنوان دزد، قطاع الطریق، آدم ربا، قاتل و برهم زننده نظم عامه در شهر کابل یاد کرده بود.

هم‌چنان وزارت داخله در دومین اقدام خود، چند روز قبل مشخصات ۱۶ نفر را منتشر کرده بود و از آن‌ها خواسته بود تا به منظور وضاحت و تصفیه بعضی موارد هر چه زودتر خودشان را به حوزه‌ی پولیس، فرماندهی پولیس و ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.

این افراد، بیشتر کسانی‌اند که اتهام زورگویی، غصب زمین، استفاده جویی، بی اعتنایی به قانون، اخاذی، اعمار بلند منزل‌های غیرقانونی، حمایت از افراد مسلح غیرمسئول، آشوبگری و قاچاقبری به آن ها نسبت داده شده است.

وزارت داخله گفته است، افرادی که شامل فهرست ۱۶ نفری بودند، اکثراً به پولیس مراجعه کرده‌اند و در حال تصفیه حساب‌های‌شان با بخش‌های ضد جرایم وزارت داخله هستند.

هم رسانی