جمشید رسولی: وظیفه همایون کارگر، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان از تعلیق بیرون شد

۷ دلو ۱۳۹۷ هشدار

سخن‌گوی اداره دادستانی کل افغانستان می‌گوید که بررسی‌ها در مورد آزار و اذیت دختران فوتبالیست از سوی  اعضای مرد این فدراسیون ادامه دارد و هیأت که برای بررسی این قضیه توظیف شده است، اسناد و شواهد بدست آمده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

جمشید رسولی، امروز یک‌شنبه(۷دلو) در یک نشست خبری گفت که هیأتی دادستانی که مسئولیت بررسی این رویداد را دارد در همکاری با وزارت داخله افغانستان محلی که در گزارش از آن به عنوان جایی یاد شده که دختران فوتبالیست مورد اذیت و آزار قرار گرفته ، نیز بازدید صورت گرفته و از آن عکس برداری شده است.

هم‌چنان آقای رسولی گفت که از اعضای فدراسیون فوتبال نیز تحقیق صورت گرفته و هیأت لیست دخترانی را که در کمپ اردن حضور داشتند مورد بررسی قرارداده است.

به گفته‌ای او:” از ۳۰ تن از اعضای فدراسیون فوتبال و دختران فوتبالیست تا حال  تحقیقات صورت گرفته  وهم‌چنان یک نامه به فیفا نیز ارسال شده تا در صورتی که اسناد و شواهد با خود دارند با این هیات شریک سازند. با کمپنی که در این گزارش از آن نامبرده شده نیز تماس گرفته شده و دلیل فسخ قرار داد نیز خواسته شده است.”

سخن‌گوی دادستانی کل افزود با خالده پوپل، کسی در این مسئله بیشتر از همه ذکر شده نیز تماس گرفته اند و از او خواسته اند تا اسناد خود را در اختیار دادستانی کل قرار بدهد.

آقای رسولی ضمن اطمنان از شفافیت در بررسی این قضیه گفت:” در بررسی ابتدایی وظایف ۵ تن از مسئولین به شمول رئیس فدراسیون فوتبال، معاون فدراسیون، سکرتر جنرال و مسئولان دروازه‌ها به حالت تعلیق در آمده بود تا از اعمال نفوظ شان در این قضیه جلوگیری شود. همایون کارگر، معاون فدراسیون فوتبال پس از بررسی بی گناه شناخته شده و وظیفه او به حالت عادی برگشته و او می‌توان همانند گذشته به کار خود ادامه دهد.”

دادستانی کل هم‌چنان می‌گوید که قرار است پس از اجازه نامه از وزارت خارجه هیات توظیف شده برای بررسی بیشتر موضوع به چند کشور اروپایی نیز سفر کند.

این درحالی است که بیش از یک ماه قبل روز نامه گاردین گزارشی را نشر کرد که در آن گفته شده بود، دختران فوتبالیست از سوی اعضای مرد فدراسیون فوتبال مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. در آن گزارش آمده بود که این سوءاستفاده در دفتر فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل و در اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در کشور اردن در فبروری سال گذشته اتفاق افتاده است.

نشر این گزارش واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. رئیس جمهور غنی گفت که هرگونه بی‌احترامی در برابر زنان ورزشکار قابل تحمل نیست. نمایندگان مجلس این عمل را شرم‌آور خواندند و دادستانی کل یک کمیته بررسی را برای رسیدگی به این پرونده تشکیل داد.

روزنامه گاردین همچنان در گزارش دوم‌اش به نقل از سه دختر فوتبالیست ادعا کرده بود که کرام الدین کریم، رئیس فدارسیون فوتبال افغانستان، در اتاق مخفی خواب‌ که در دفترش داشته است، به دختران فوتبالیست تجاوز کرده است.

به تازه گی فیفا یا سازمان جهانی فوتبال که چندی قبل وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را برای ۹۰ به حالت تعلیق درآورده بود، نیز گفته است احتمال تعلیق وظیفوی کرام الدین کریم برای ۴۵ روز دیگر وجود دارد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی