فصل ماهی در کابل؛ اشتهای خوب برای تان می‌خواهیم

۹ دلو ۱۳۹۷ هشدار

نزدیکی شام، بوی آشنا و دلکش ماهی بازارک های شهر کابل را پر می‌سازد. هر طرف و در هر در بخشی از شهر که بروید، گروهی از افرادی را می بینید که دور یک فروشنده ماهی جمع شده و منتظر اند ماهی سفارش شده شان را بگیرند و بروند.

البته فقط شب نیست که ماهی فروشی ها و ماهی پزی ها فعال می‌شوند. نزدیکی های شام گفتیم، چون این زمان، بیر و بارها برای خرید ماهی بیشتر می‌شود. در این فصل از صبح تا ناوقت شب ماهی فروشان فعال اند و میزان فروش هر ماهی فروش را نیز در لبخند رضایت بخش شان شب هنگام می توان حدس زد که چگونه روزی داشته اند.

ماهی‌فروشی و ماهی‌پزی شغل بسیارخوب و پردرآمد در شهر کابل و دیگر ولایات در افغانستان است. این شغل با سرد شدن هوا رونق می‌گیرد. اکنون که فصل سرد زمستان است، فصل ماهی خوردن نیز هست. آنهای که نمی توانند برای خوردن ماهی به بیرون از کابل بروند، حالا به هر دلیل مشکلات مالی، گرفتاری های روزگار و یا از ترس مشکلات امنیتی، این ماهی فروشان شهر، فرصت را برای شان فراهم کرده اند. که از این بابت باید از آنها تشکر کرد.

ماهی فروشان شهر کابل می‌گویند، سه تا چهار گونه ماهی را برای مشتریان شان عرضه می‌کنند. روزانه بیشتر از ۱۰۰ کیلو و گاهی با ۱۵۰ کیلو ماهی پخته را به فروش می رسانند. قیمت ماهی نیز نظر به نوعیت آن فرق می کند. از ۲۲۰ افغانی در هر کیلو گرفته تا ۳۲۰ افغانی قیمت ماهی است که برای باشندگان کابل عرضه می گردد.

در کنار خوبی‌های که این فصل دارد چون ماهی زیاد است و ماهی غذای عالی و فوق العاده در سرمای زمستان به ویژه است، اما رعایت نشدن مسایل صحی در این ماهی فروشی‌ها به شدت قابل نگرانی است. ماهی‌ها گذشته از این که تا قرار گرفتن در اختیار ماهی فروشان چند روزی در ذخیره‌گاه ها و یا موترهای باربری می مانند، در هنگام فروش در شهر نیز ساعت در کنار سرک‌ها زیر گرد و خاک در فضای باز نگه داری می‌شوند.

هر چند ماهی فروشان می‌گویند که این ماهی ها در یخچال های نگهداری می‌شوند اما از آنجای که قریب به نود درصد این ماهی‌ها از کشورهای همسایه به ویژه از پاکستان وارد می‌گردد تا رسیدن به این جا دچار مشکل شده و فاسد می‌گردند.

در کنار این، روغنی که برای پختن این ماهی‌ها استفاده می‌گردد نیز برای چند روز مکرر برای پختن ماهی به کار برده می‌شود و وزارت صحت عامه در این بخش هیچ گونه توجهی ندارد. زود زود تبدیل نشدن روغن ماهی پزی‌ها این احتمال را به میان می‌آورد که ممکن امراض گوناگون نصیب کسانی شوند که مشتریان همیشگی این ماهی فروشان اند.

اما بخش جالب این ماجرا این نیز هست که مشتریان هم هرگز به این مسئله توجه نمی‌کنند و با شوق و اشتیاق زیاد، ماهی می خرند و می‌خورند.

شما اگر ماهی زیاد نمی‌خورید این عکس‌های ماهی فروشی‌ها در شهر کابل را ببینید که مصطفی حسنی عکاش هشدار آن را تهیه کرده است.

هم رسانی