افغانستان پس از کوریای شمالی فاسد ترین کشور در آسیا است

۱۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

سازمان بین المللی شفافیت گزارش داده است که افغانستان در رده بندی جهانی از جمع پنج کشور فاسد جهان بیرون شده است.

در گزارشی سالانه این نهاد که پس از چاشت روز گذشته به نشر رسیده، آمده است که حکومت افغانستان امسال در رده بندی جهانی در جایگاه بهتری قرار گرفته است.

این درحالی است که حکومت افغانستان از سال ۲۰۰۱ به این‌سو همواره در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان قرار داشت. سال گذشته افغانستان در رده بندی سازمان شفافیت بین المللی  با گرفتن ۱۵ امتیاز در جایگاه ۱۷۸ قرار داشت اما در رده بندی سال ۲۰۱۸، افغانستان با گرفتن ۱۶ امتیاز در رده ۱۷۲ قرار گرفته است و از جمع پنج کشور فاسد در جهان بیرون شده است.

بر بنیاد این گزارش کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری در ۱۸۰ رده فهرست شده است و در سال جاری افغانستان با گرفتن ۱۶ از ۱۰۰ شاخص تعیین شده در جایگاه ۱۷۲ قرار گرفته است.

در گزارش سازمان شفافیت بین المللی تاکید شده است که هنوزهم افغانستان پس از کوریای شمالی فاسد ترین کشور در آسیا است.

بربنیاد این گزارش کشور سومالیا به عنوان فاسدترین کشور در جهان شناخته شده است و دانمارک، زیلاند جدید و فنلند از جمله سه پاک‌ترین کشور در جهان شناخته شده است.‌

هم‌چنان ترکمنستان در جایگاه ۱۶۱، اوزبیکستان ۱۵۸، تاجیکستان ۱۵۳، ایران ۱۳۸ و پاکستان در جایگاه ۱۱۷ جدول رده بندی قرار دارند که از سوی سازمان بین المللی شفافیت در رده کشورهای فاسد جهان قرار گرفته اند.

با این همه سازمان بین المللی شفافیت در گزارش تازه خود اعلام کرده است که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد اداری نیست، اما نظر به رده‌بندی میزان فساد در جهان متفاوت است.

اداره تدارکات ملی نیز پس از نشر این گزارش گفته است که صعود بی پیشینه افغانستان در گزارش رده بندی سالانه سازمان شفافیت بین المللی یک گام مثبت در راستای اقدامات عملی حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری و شفافیت است.

این همه در حالی است که پیش از این چندین نهاد داخلی و بین المللی نیز از وجود فساد گسترده در نهادها‌ی افغانستان انتقاد کرده بود. چندی قبل دیدبان شفافیت افغانستان گزارش داده بود که دادستانی کل، معارف و دادگاه‌های این کشور، فاسدترین ادارات در این کشور اند.

پیشتر از آن سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش‌ داده بود که فسادپیشه‌گان و حلقه‌های فساد مقام‌های حکومتی در بسیاری مواقع مانع تطبیق برنامه‌های عدلی وقضایی می‌شوند.

هم رسانی