دادستانی کل به ۲۷۰۱ پرونده‌ی خشونت در برابر زنان رسیدگی کرده است

۱۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

دادستانی کل افغانستان اعلام کرده است که در جریان یک سال گذشته به ۲۷۰۱ پرونده‌ی خشونت در برابر زنان رسیدگی شده است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل امروز چهارشنبه(۱۰ دلو) در یک نشست خبری گفت که در جریان یک سال اخیر، تلاش های زیادی در راستای رسیدگی به پرونده‌های خشونت در برابر زنان صورت گرفته است.

او افزود: “در یک سال اخیر توانستیم که به ۲۷۰۱ پرونده‌ی خشونت در برابر زنان رسیدگی کنیم و اکثر این پرونده ها پایان یافته و برخی های شان هم رو به پایان است”.

آقای رسولی گفت که لت و کوب، آزار و اذیت، تجاوز جنسی، تحقیر و توهین، لت و کوب منجر به مجروحیت و مرگ، مجبور کردن به خودکشی و خودسوزی، مجبور کردن به فحشا، آتش زدن، استعمال مواد زهری، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج و منع تصرف در میراث و اموال، پرونده‌هایی است که در تمام ولایت‌ها برای رسیدگی به آن به دادستانی مراجعه شده است.

او هم‌چنان افزود که افرادی که به جرم خشونت در برابر زنان زندانی شده اند، از عفو رئیس جمهور برخوردار نخواهند شد.

سخن‌گوی دادستانی کل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: “واحد های اختصاصی منع خشونت به منظور رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در تمام ولایات ایجاد شده و در دو سال اخیر در ۳۲ ولایت، این واحد ها توسط خود بانوان مدیریت می شود”.

او هم‌چنان گفت که در ۳۴ ولایت افغانستان آمریت‌های کاهش منع خشونت در برابر زنان ایجاد شده است.

آقای رسولی علاوه کرد که در جریان دو سال اخیر، حضور بانوان در نهاد دادستانی، از ۳ فیصد به ۲۲ فیصد افزایش یافته و حضور زنان در سطح رهبری نیز به ۱۳ تن رسیده است.

این در حالی است که وزارت امور زنان نیز چند ماه قبل اعلام کرده بود که خشونت در برابر زنان در سال جاری رو به کاهش بوده است.

افغانستان در سطح جهان از کشورهای است که آمار خشونت علیه زنان در آن هنوز هم بسیار گسترده است. عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پایداری عوامل خشونت علیه زنان در این جامعه، نقش دارند.

از نظر ویژه‌گی‌های اجتماعی، جامعه افغانستان سنتی است و به این دلیل فرهنگ، ارزش‌ها و مناسبات اجتماعی این جامعه نیز سنتی و قبیلوی است.

هرچند در شهرهای افغانستان تغییرات چشم‌گیری به وجود آمده است؛ اما فرهنگ سنتی حاکم در این جامعه هنوز هم سنتی است و خانواده‌های شهری و خانواده‌های روستایی تحت تاثیر آن قرار دارند.

هم رسانی