سیما سمر: از زنان در سیاست افغانستان استفاده نمایشی می‌شود

۱۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید یکی از اساسی‌ترین شاخص زندگی مدنی در کشورهای پیشرفته این است که زن و مرد به گونه‌ای یکسان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نقش داشته باشند.

سیما سمر، امروز چهارشنبه(۱۰دلو) در یک نشستی در کابل تحت عنوان حقوق سیاسی زنان گفت که بانوان در افغانستان با مشکلات عمده از جمله فقر اقتصادی رو به رو شده است.

بانو سمر با اشاره به سهم سیاسی زنان افغان تاکید کرد:” اگر در مسایل سیاسی سهم نداشته باشیم، ما تبدیل می‌شویم به برده‌های یک تعداد که در راس قانون هستند، زنان رکن اساسی ادامه بشریت است، پس نمی‌توانیم این قشر را نادیده بگیریم.”

به گفته‌ای او در کشورهای در حال منازعه قدرت فزیکی، نسبت به سایر قدرت‌ها اهمیت بیشتر دارد و هم‌چنان در زندگی روزمره نیز از قدرت فزیکی بیشتر استفاده می‌شود.

بانو سمر تصریح کرد در کشوری زندگی می‌کنیم که زن بدون مرد نمی‌تواند به ولایتی دیگر یا به یک جایی تنها سفر کند، چون نمی‌داند در طول راه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. به باور او:” ما هر قدر زندگی تجملی داشته باشیم ولی آزادی خود را نداشته باشیم. در قفس طلایی زندگی کنیم، اما حق گشت و گذار را نداشته باشید، این گونه زندگی هیچ مطابقت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و زندگی مدنی ندارد.”

رئیس کمیسیون حقوق بشر در نشست امروز تاکید کرد که حق سیاسی زنان نباید محدود شود، زیرا همین محدودیت‌ها سبب شده است که زنان نتوانند همانند مردان در قدرت سهیم باشند. به گفته‌ای او زنان در افغانستان طبقه فقیر و وابسته به قدرت مندان است.

او تاکید کرد که زنان باید حق اشتراک در اجتماعات سیاسی و داشتن جریان‌های سیاسی را داشته باشد.

این درحالی است که برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که قرار است که در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود، هیچ زنی خود را نامزد نکرده است و تنها در دو تیکت انتخاباتی دو بانو به عنوان معاون اول و دوم حضور دارند.

هم رسانی