جمشید رسولی: بیرون شدن افغانستان از رده پنج کشور فاسد جهان نتیجه تلاش‌های ” دادستانی کل” است

۱۳ دلو ۱۳۹۷ هشدار

چهارشنبه هفته قبل سازمان بین المللی شفافیت گزارش داد که افغانستان در رده بندی جهانی از جمع پنج کشور فاسد جهان بیرون شده است. در گزارشی که از سوی سازمان بین المللی شفافیت به نشر رسیده، افغانستان با گرفتن ۱۶ امتیاز در رده ۱۷۲ قرار گرفته است و از جمع پنج کشور فاسد در جهان بیرون شده است.

بر بنیاد این گزارش کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری در ۱۸۰ رده فهرست شده است و در سال جاری افغانستان با گرفتن ۱۶ از ۱۰۰ شاخص تعیین شده در جایگاه ۱۷۲ قرار گرفته است.

حالا اداره دادستانی کل می‌گوید که این اداره در بیرون شدن افغانستان از ۵ کشور فاسد جهان نقش بسیار مهم داشته است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل گفته است:”این صعود نمایانگر آن ست که نقش اداره دادستانی کل و مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در راستای مبارزه با انواع فساد اداری برجسته بوده و مبین تعهد و تصمیم قاطع رهبری اداره دادستانی کل در جهت تحقق عدالت میباشد.”

آقای رسولی هم‌چنان گفته است که دادستانی کل افغانستان یک اداره متعهد برای مبارزه با فساد اداری است. حکومت همچنان این صعود را نتیجه اصلاحاتی می‌داند که در نظام تدارکاتی به میان آمده است.

سخن‌گوی دادستانی کل درحالی ادعا می‌کند که اداره آنان در بیرون کشیدن افغانستان از ۵ کشور فاسد جهان نقش برجسته داشته است که چندی قبل دیدبان شفافیت افغانستان گزارش داده بود که دادستانی کل، معارف و دادگاه‌های افغانستان، فاسدترین ادارات در این کشور اند.

این اداره با راه اندازی یک نظرسنجی در آن زمان با بیش از هشت‌هزار تن در سراسر افغانستان گفت‌وگو کرده بود که از این میان ۹ درصد از مردم به این باور بوده اند که دادستانی کل افغانستان فاسد ترین نهاد است.

پیش از آن سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان نیز گزارش داده بود که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان همانند گذشته تنها روی کاغذ ادعا می‌کنند که علیه فساد مبارزه جدی می‌کنند، اما در عمل هیج‌ عمل‌کرد موثر برای مبارزه با فساد نداشته اند.

این اداره به طور نمونه از دادستان کل افغانستان انتقاد کرده و گفته بود که فرید حمیدی دادستان کل این کشور برای کشاندن افراد پرنفوذ و زورمند به میز محاکمه ضعیف و ناتوان بوده است.

به گفته‌ای اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، فسادپیشه‌گان و مقام‌های حکومتی در بسیاری موارد مانع تطبیق قانون در اداره‌های عدلی و قضایی می‌شوند.

این درهمه درحالی است که افغانستان هنوز هم پس از کوریای شمالی فاسد ترین کشور درآسیا است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی