هشت قاچاقبر و فروشنده‌ی مواد مخدر در کابل، هرات و ننگرهار بازداشت شدند

۱۷ دلو ۱۳۹۷ هشدار

وزارت داخله اعلام کرده است که مامورین پولیس، ۸ قاچاقبر مواد مخدر را در ولایت های کابل، هرات و ننگرهار بازداشت کرده اند. وزارت داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که مامورین پولیس مبارزه با مواد مخدر، در نتیجه عملیاتی‌ که روز گذشته در نواحی مرکزی ولایت ننگرهار راه اندازی کرده بودند، ۳۲۷۰ قرص روان گردان (k) و مقداری پول نقد را از نزد سه فروشنده‌ مواد مخدر، به دست آورده اند.

در خبرنامه هم چنان آمده است که مامورین پولیس مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته سه عملیات جداگانه‌ای را در نقاط مختلف شهر کابل راه اندازی کردند که در نتیجه آن سه تن به اتهام فروش مواد مخدر، از نواحی چهارم و دهم شهر کابل بازداشت شده اند.

وزارت داخله گفته است که پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات، دو قاچاقبر مواد مخدر را در دو مورد جداگانه از میدان هوایی این ولایت بازداشت کرده اند.

در خبرنامه آمده است که این دو قاچاقبر، یک مقدار مواد مخدر را در بطن شان جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را به خارج منتقل کنند.

این در حالی است که به گفته‌ی مقامات افغان، مواد مخدر یکی از بزرگترین منابع مالی گروه‌های تروریستی در افغانستان محسوب می‌شود. هم‌چنان، دولت افغانستان قاچاق و فروش مواد مخدر را در کنار فعالیت گروه‌های تروریستی عامل ناامنی این کشور می‌داند.

هم رسانی