هشت هراس افگن طالب در بغلان و هلمند کشته شدند

۱۷ دلو ۱۳۹۷ هشدار

وزارت دفاع اعلام کرده است که نیروهای ارتش مواضع هراس افگنان طالب را در ولایت های بغلان و هلمند هدف قرار داده اند.

وزارت دفاع با نشر خبرنامه ای گفته است که نیروهای ارتش در درگیری با هراس افگنان طالب و حملات هوایی، تلفاتی را به افراد این گروه در ولایت های بغلان و هلمند وارد کرده اند.

در خبرنامه آمده است که در نتیجه درگیری با هراس افگنان طالب در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، ۴ تن از افراد این گروه کشته شده اند و ۷ تن دیگر زخم برداشته اند.

وزارت دفاع گفته است که در نتیجه درگیری با طالبان و حمله هوایی نیروهای ارتش، چهار هراس افگن طالب در ولایت هلمند کشته شده اند.

در خبرنامه آمده است: “درگیری در ولسوالی مارجه و ضربه هوایی در ولسوالی گرمسیر بود که در جریان آن چهار هراس افگن طالب کشته شده اند و یک موتر سایکل این گروه هم نابود شده است”.

این در حالی است که در این اواخر حملات تهاجمی نیروهای ارتش بر مواضع هراس افگنان طالب شدت یافته است.

هم رسانی