علی‌رضا روحانی: انتظار از کارکرد کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی واقع بینانه باشد

۱۷ دلو ۱۳۹۷ هشدار

علی‌رضا روحانی سخنگوی و عضوکمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، باید انتظار ازکارکرد این‌کمیسیون در مورد رسیدگی به شکایت‌های انتخابات پارلمان، واقع بینانه باشد.

علی‌رضا روحانی یکی از اعضای رهبری کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پس از چاشت امروز ( چهارشنبه ۱۷ دلو) با خبرنگاران گفت که در مجموع در مورد انتخابات پارلمانی ۱۷ تا ۱۸ هزار شکایت صورت گرفته بود که رسیدگی به این شکایت‌ها به مرحله پایانی خود رسیده است.

آقای روحانی گفت پس از نشر ابتدایی نتایج انتخابات پارلمانی، بیش از هزار شکایت دیگر ثبت شده بود که روند رسیدگی آن در جریان است. او گفت بررسی شکایات از ۱۸ ولایت تکمیل شده و کمیسیون انتخابات به رویت آن نتایج نهایی این تعداد ولایت را به نشر رسانده است.

 نتایج رسیدگی به شکایت‌های  ولایت‌های، غور، لوگر، بادغیس و حوزه هندوها نیز تکمیل شده و فردا به کمیسیون انتخابات فرستاده می‌شود.

بر اساس گفته‌های آقای روحانی، نتیجه بررسی شکایات ولایت‌های ننگرهار، کندز، بغلان، بلخ و میدان وردک در هفته آینده به کمیسیون انتخابات ارسال خواهد شد.

آقای روحانی همچنان گفت، که بررسی شکایات ثبت شده پس از اعلام نتایج ابتدایی ولایت‌های قندهار، تخار، کابل و حوزه کوچی‌ها به دلیل حجم بیشتر و دیرتر اعلام شدن نتایج ابتدایی این حوزه‌ها، نیاز به زمان دارد و این کمیسیون تلاش می‌کند که در زمان مناسب نتایج بررسی‌هایش را تکمیل کرده و در اختیار کمیسیون انتخابات قراردهد.

این عضوکمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت که رسیدگی به تمامی جزئیات شکایت‌ها برای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نظربه صلاحیت‌های محدود و امکاناتی که دارد به طور صد فیصدی مقدور نیست، باید انتظارها هم واقع بینانه باشد.

حجم مشکلات، عدم به موقع پاسخگویی را از سوی کمیسیون انتخابات دلیل کندی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به‌خصوص از حوزه کابل بیان کرد. کمیسیون انتخابات دیروز فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد.

علی‌رضا روحانی در این مورد گفت که به شکایت‌ها در مورد نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی می‌شود. یکی از شرایطی که برای نامزدان در نظر گفته شده این است که عضویت گروه‌های مسلح را نداشته باشند، این بخش را کمیسیون ویژه‌ای که در قانون انتخابات ازآن یاد شده رسیدگی می‌کند.

او گفت کمیسیون شکایت‌های انتخابات تمامی شکایت‌ها را بررسی می‌کند و در زمانش اعلام می‌کند.

هم رسانی