قطعنامه مشترک نشست مسکو؛ اشتراک کنندگان خواستار خارج شدن کامل نیروهای خارجی شدند

۱۸ دلو ۱۳۹۷ هشدار

نشست مسکو میان رهبران احزاب سیاسی افغانستان و طالبان پس از دو روز دیدار و گفت‌وگو ناوقت شب گذشته پایان یافت.

اشتراک کنندگان این نشست در پایان مذاکرات شان یک قطعنامه‌ی مشترک را منتشر کردند که بر ادامه مذاکرات بین الافغانی و خروج  نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرده اند.

در قطعنامه که شب گذشته منتشر شده، آمده است:” ما شرکت کننده گان نشست بین الافغانی که به تاریخ پنجم و ششم ماه فبروری سال جاری به دعوت جامعه افغانان مقیم مسکو برگزار شد و در واقعیت به مثابه بزرگترین گام گفتگوهای بین الافغانی تا کنون تلقی می‌شود، این اقدام را با اهمیت می‌دانیم.”

بر بنیاد این قطعنامه تمام طرف‌های اشتراک کننده در این کنفرانس توافق کردند که تحقق صلح پایدار، سراسری و با عزت خواست تمام مردم افغانستان است که با مشارکت تمام افغان در پروسه صلح دست یافتنی خواهد شد.

طالبان و رهبران احزاب سیاسی هم‌چنان توافق کرده اند:” تمام طرفهای اشتراک کننده توافق دارند که گفتگوهای بین الافغانی باید در این شرایط حساس بگونه منظم ادامه یابد و از گفتگوهای جاری در قطر حمایت نموده و آن را در امر پایان دادن به جنگ تحمیلی کنونی در افغانستان موثر می‌دانیم.”

دو طرف در نشست مسکو بر حفظ و تقویه نهادهای بنیادی، دفاعی و سایر نهادهای ملی که ملکیت مردم افغانستان باشد نیز توافق کردند که پس از توافق صلح آن را عملی کنند.

در بخش دیگری این قطعنامه آمده است:” پیروی از اساسات دین اسلام در همه امور نظام، افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است، تحکیم وحدت ملی و تحقق عدالت اجتماعی، خروج کامل نیروهای خارجی از کشور، عدم مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت ارزشهای اسلامی، رعایت حقوق سیاسی و اساسی مردم افغانستان و آزادی بیان در مطابقت با اصول اسلامی مواردی  است که دوطرف بالای آن تاکید کردند.”

بربنیاد این قطعنامه، طالبان و رهبران احزاب سیاسی افغانستان تاکید کرده اند برای ایجاد فضای اعتماد، زندانیانی را که بیمار هستند و یا حبس شان کم باقی مانده باشد، از زندان رها شوند و هم‌چنان بیرون کردن اسامی سران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد و گشودن رسمی دفتر سیاسی در قطر را برای پیشبرد پروسه صلح را ضروری خواندند.

در قطعنامه تاکید شده است که نشست بعدی در زودترین فرصت ممکن در دوحه پایتخت قطر دایر گردد. محمد حنیف اتمر، یکی از اشتراک کنندگان این نشست، دیدار با طالبان را خوب عنوان کرده و تاکید کرده است که حکومت وحدت ملی باید از مخالفت دست بردارد و از روند مذاکرات بین‌الافغانی جاری حمایت کند.

اما نشست مسکو با واکنش شدید حکومت مواجه شده است. دو شب قبل رئیس جمهور غنی تاکید کرد که این نشست ضمانت اجرایی ندارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخن‌گوی رئیس جمهور نیز این نشست بدون آجندا و گنگ خوانده است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی