حکومت افغانستان: قانون انتخابات تعدیل می‌شود

۲۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

رئیس جمهور غنی گفته است که مسوده تعدیل قانون انتخابات آماده شده و بر اساس آن تعدیل در قانون عملی خواهد شد.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نشستی در مورد تعدیل قانون انتخابات، میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رهبران احزاب سیاسی و محمد اشرف غنی برگزار شده است.

در خبرنامه آمده است:”در این نشست در خصوص طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات، بحث و تبادل نظر صورت گرفته است”.

رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است. او افزوده است که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و بر اساس آن تعدیل در قانون عملی گردد.

سرور دانش، معاون رئیس جمهور نیز در این نشست گفته است که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات یک طرح حکومتی نیست، بلکه بیشتر از ۲۰ جلسه در ارتباط به آن برگزار شده و این طرح محصول پیشنهادات و مشوره ها است.

در این نشست فیصله شده است تا یک کمیتۀ تخنیکی که در ترکیب آن نمایندگان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، در جریان دو روز روی این مسودۀ بحث کرده و آن را نهایی سازند.

این در حالیست که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارند که اکنون تعدیل قانون انتخابات بیشتر یک حرکت کمپاینی و برای مدیریت انتخابات است. شماری از نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پیش از این گفته اند که هر گونه تغییر و تعدیل در قانون انتخابات باید در مشورت با نامزدان انتخابات صورت بگیرد.

حکومت در حالی از تعدیل در قانون انتخابات و اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حرف می‌زنند که نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان پس از گذشته سه ماه از برگزاری آن هنوز در بی سرنوشتی قرار دارد. کمیسیون کنونی انتخابات به فساد، ضعف مدیریت و ناتوانی در برگزاری انتخابات، متهم است.

هم رسانی