احمدضیا مسعود؛ مجاهد اسلام گرای دیروز و سیاست‌گر لیبرال امروز

۲۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود، در یک پیام توییتری خویش گفته است طالبان نظام دیکتاتوری مذهبی می‌خواهند. او نوشته است:” هر نوع آزادي سياسي مبتني به اساسات ديني بيانگر ايجاد حكومت ديكتاتوري مذهبي است كه همه چيز بايد از فلتر دين بگذرد، در حاليكه انسان به حيث يك پديده آزاد حق دارد از همه حقوق خود برخوردار باشد نه اينكه ايديولوژي به وي مسير دهد”.

آقای مسعود درحالی باورمند است که انسان یک پدیده آزاد است و ایدئولوژی نمی‌تواند برای انسان مسیر مشخص کند که حداقل در چهل سال گذشته حزب جمعیت اسلامی که او از اعضای ارشد این حزب بوده و بردارانش احمدشاه مسعود و احمدولی مسعود و خودش برای ایدئولوژی اسلامی مبارزه کرده و با ایدئوژی اسلامی برای دیگران خط سرخ و سبز نشان داده اند و مانند طالبان به نام ارزش‌های اسلامی، انسان، ” این پدیده آزاد” را به بند کشانده و یا جان صدها انسان آزاده توسط احزاب مجاهدین که جمعیت اسلامی یکی از قدرتمند ترین آنهاست گرفته شده است.

 اینکه احمدضیا مسعود حالا به این نتیجه رسیده که نباید آزادی انسان محدود شود و باور مند شده که در یک حکومت اسلامی ” همه چیز از فلتر دین می‌گذرد” این مسأله با ماهیت انسان، که پدیده آزاد است، سرسازگاری ندارد. او این گفتمان را به راه نیز انداخته، باید از آن استقبال کرد و خبر خوبی است.

 در حالی که گفتن آن برای احمد ضیا مسعود که مربوط یک خانواده جهادی و اسلام گرا بوده و تمامی افتخارات و داشته هایش مربوط به دفاع از باورهای که او حال آن را زیر سوال می‌برد و می‌تواند منافع و منزلت اجتماعی او را به خطر مواجه کند، اگر هم نیت‌های سیاسی پشت آن مطرح باشد، بیانگر دگردیسی و دیدگاه انتقادی نسبت به سنت‌گرایی و افراط‌‌گرایی مذهبی است که در هفده سال گذشته در باور سیاست مداران و نسل جوان افغانستان پدیده آمده است و به یک نیروهای اجتماعی مبدل شده است.

 این نیرو هرچند به قدرت تبدل نشده؛ اما یک واقعیتی است که نشان می‌دهد افغانستان جامعه هفده سال پیش نیست و تغییرات ساختاری و طبقاتی نیز در این جامعه به‌وجود آمده است. نسلی که هفده سال پیش از مکتب‌ها و دانشگاه ها فارغ شده بودند دیدگاه آنها متناسب به ارزشها و باورهای هفده سال پیش نیست. آنها با دیدگاه جدید آشنا شده و بیش از یک دهه است که با ارزش‌های جدید زندگی می‌کنند و همزمان خشونت های ویرانگر را به نام مذهب که در این سال‌ها صورت گرفته، تجربه کرده اند.

  عامل بنیادی این تغییر رشد اقتصادی و تغییر شیوه‌های زندگی اجتماعی است که بر اثر جا بازکردن نظام سرمایه‌داری در این سالها در افغانستان تقویت یافته است. دیدگاه و شیوه زندگی طبقه متوسطه، نخبگان سیاسی و سرمایه‌داران را متحول کرده است و تغییر دیدگاه، شیوه زندگی ونگاه سیاسی احمدضیا مسعود و دیگر سیاست‌مدارانی که در گذشته اسلام گرا بوده و اکنون لیبرال شده اند عامل این تغییر آنها جایگاه طبقاتی شان است که اکنون آنها از سرمایه داران افغانستان محسوب می‌‎شوند.

بایا صفدری

هم رسانی