آیا از آدرس سفارت‌خانه‌های افغانستان، اعلان فاتحه باید نشر شود؟

۲۱ دلو ۱۳۹۷ هشدار

به تازه‌گی صفحه رسمی سفارت افغانستان در واشنگتن امریکا، اعلان فاتحه خانم حشمت غنی احمدزی، خانم برادر رئیس جمهور غنی را نشر کرده که این اقدام، واکنش‌های منفی زیادی را درپی داشته است.

پست اخیر سفارت افغانستان در واشنگتن در صفحه رسمی‌اش کاملا مشابه یک اعلان فاتحه مقام‌های دولتی است که معمولا از طریق رادیو و تلویزیون ملی به نشر می‌رسد.

نشر چنین مطلبی از طریق زبان و بلندگوی یک نهاد دیپلوماتیک از سوی خیلی‌ها خلاف عرف و معیارهای دیپلوماتیک خوانده شده و از همین‌رو، از میان ۱۱۸ نظری که پای این پست در برگه‌ی فیسبوک سفارت نوشته شده، بیشتر آن نشر اعلان فاتحه از صفحه رسمی سفارت را غیر مسلکی و نادرست خوانده اند.

یکی از نظردهنده‌گان با نام محمد کریم فریغی، نخست با خواندن این اعلان فاتحه پنداشته بود که گویا شخص سفیر افغانستان درگذشته و از همین‌رو، چنین مطلبی از برگه سفارت نشر شده است.

دیگری به نام شاه صالح، زبان تندتر و طنزآمیزی برای انتقاد از این کار سفارت افغانستان به کار برده و در زیر این مطلب چنین نوشته است:” اعلان فاتحه از صفحه سفارت؟؟؟ عجب منطق بالا داشته این نفر. چند روز بعد اعلانات شب شش، ختنه و چله‌گریزی را هم توقع کنید…”

این بار نخست است که شهروندان کشور با چنین مساله‌ای رو به رو می‌شوند و از همین‌رو، این کار سفارت افغانستان همه را انگشت به دهان مانده است.

معمولا سفارت‌ها و نهادهای دیپلوماتیک کشورهای دیگر در برخورد با چنین رویدادی، به نشر یک اعلامیه‌ی رسمی که در آن درگذشت فرد مورد نظر را تسلیت گفته اکتفا می‌کنند و تاکنون دیده نشده که متن اعلامیه فاتحه را پست کنند.

شاید از همین‌رو، برخی‌ها باور نکرده اند که چنین خطایی از آدرس یکی از نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان سر زده باشد، چنانچه اسماعیل عالمی درپای این اعلان فاتحه سفارت افغانستان از دیگران پرسیده که آیا این صفحه، جعلی است یا رسمی؟

اینکه سفارت افغانستان در واشنگتن برای این‌کارش چه توجیهی دارد، مشخص نیست، اما نشر این اعلان فاتحه از آدرس رسمی یکی از نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان سبب شده تا حتی دیپلومات‌های کشور نیز انگشت تعجب به دهان بگیرند و همانند سالم وحدت که اکنون در سفارت افغانستان در کانادا مصروف وظیفه است از دستگاه دیپلوماسی کشور بپرسد که مگر اعلان فاتحه هم از آدرس سفارت نشر می‌شود؟

هم رسانی