دولت باید برای حفظ نظام سیاسی هماهنگی ایجاد کند

۲۱ دلو ۱۳۹۷ هشدار

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید به جز دولت افغانستان، هیچ گروه و آدرسی دیگری نمی‌تواند در روند صلح از مردم افغانستان نمایندگی کند. با تغییر نظام و قانون اساسی ثبات تامین نمی‌شود. هرگونه تغییر در قانون اساسی و نظام سیاسی باید از راه‌های قانونی آن صورت گیرد.

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید افغانستان اکنون در هفده سال پیش نیست که احزاب یا اشخاص در مورد افغانستان تصمیم بگیرد.

جدای از اینکه تاکنون رهبران حکومت به خصوص اشرف غنی نسبت به مسایل صلح، اشتباهاتی داشته و یکی از اشتباهات آنها این است، قاطعیتی که اکنون در مورد دفاع از نظام سیاسی و ارزش‌های هفده ساله افغانستان، نشان می‌دهند، چند ماه پیش با چنین قاطعیت و صراحت در مورد چگونگی صلح و حفظ نظام و دستاوردهای جدید، برخورد نمی‌کردند.

 آنچه که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مطرح کرده قابل تامل بوده و یک موضوع بسیار مهم است که باید حمایت شود. حکومت این موضع را قوی‌تر کند و سیاستمدران نیز هر اختلافی که با حکومت و شخص رئیس جمهور دارد را کنار گذاشته، برای حمایت از نظام سیاسی و ارزش‌های حیاتی افغانستان و اینکه نتیجه صلح برای افغانستان، امنیت و ثبات باشد همه در تحقق آن مسئولیت دارد.

هرچند اشرف غنی بورد مشورتی صلح را تشکیل داد و گفت که اعضای این بورد از سراسر افغانستان انتخاب می‌شوند و با گروه‌های مختلف در مورد چگونگی صلح مشوره صورت می‌گیرد؛ اما اعضای بورد مشورتی صلح از میان نمایندگان جامعه انتخاب نشد و یکباره ریاست جمهوری، فهرستی را به نام اعضای بورد مشورتی صلح به نشر رساند که در آن رهبران قومی و سیاسی شامل بود.

آنها توقع بیشتر از حکومت داشتند. با شعار و هدفی که بورد مشورتی صلح تشکیل شده بود که اعضای آن از جامعه نمایندگی خواهند کرد و این بورد ریشه در جامعه خواهد داشت و یک پشتوانه‌ی اجتماعی از گفت و گوهای صلح و از موضع دولت خواهد بود، که چنین نشد.

 چهره‌های سیاسی و با نفوذی که نیت‌های دیگری داشتند شامل بورد مشورتی صلح شدند و نقشی که برای این بورد در نظر گرفته شده بود نیز سمبولیک بود. این کار نارضایتی چهره‌های مطرح و با نفوذ سیاسی را از موضع حکومت بیشتر کرد.

از سویی دیگر، حکومت هیأت رسمی مذاکره کننده را معرفی کرد که اعضای آن نیز بیشتر افراد حکومتی است و اعضای غیرحکومتی آن ضعیف بوده و انگیزه گماریدن آنها نیز این بود که هرچه رهبران حکومت بخواهد هیأت مذاکره کننده باید مطابق آن عمل کند. درحالیکه حکومت می‌توانست به جای آنها چهره‌های تاثیرگذارتر را که حامی نظام سیاسی و ارزش‌های افغانستان نوین هستند را در هیأت مذاکرات صلح شامل می‌کرد.

درنتیجه نارسایی‌های که گفته شد، مدیریت گفت و گوهای صلح از دست حکومت خارج شده است هرچند که اشرف غنی و رهبران حکومت به آن تاکید می‌کنند.

باوجودی که رهبران حکومت ابراز نگرانی می‌کنند که باید در فرایند تلاش‌های صلح، نظام سیاسی، قانون اساسی و ارزش‌های افغانستان نوین نادیده گرفته نشود؛ اما  موضعی که از آن سخن می‌گوید منفعل بوده و هیچ تاثیری مثبت را در جهت‌دهی بهتر گفت و گوها و تلاش‌های صلح، ندارد.

حکومت باید اقدام‌های عملی را که نتیجه آن شکل‌گیری حمایت از نظام سیاسی، ارزشهای جدید باشد را روی دست بگیرد و حتی با کسانیکه در نشست مسکو با طالبان صحبت کردند نیز باید گفت و گو کند و آنها را معتقد سازد که هر اختلافی که با سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت دارند سرجایش؛ اما اختلافات شان را وسیله‌ای برای نابودی نظام سیاسی افغانستان نسازند. باید به حفظ نظام سیاسی توجه کنند و کاری نکنند که افغانستان آنچه را در هفده سال گذشته به‌دست آورده است یکباره از دست دهد.

بشیر یاوری

هم رسانی