معترضان در جوزجان: هواداران حزب جنبش مانع معرفی معاون والی شده اند

۲۲ دلو ۱۳۹۷ هشدار

شماری از باشندگان ولایت جوزجان از سه روز به این طرف، با برپایی چادر تحصن در مقابل دروازه ساختمان ولایت جوزجان در پیوند به معرفی نشدن عبدالقادر مالیه به عنوان معاون والی جوزجان اعتراض کرده‌اند.

این معترضان می گویند که هواداران حزب جنبش در معرفی نشدن معاون جدید والی جوزجان دست دارند. آنان ادعا می کنند که هواداران این حزب نمی‌گذارند که یک “ترکمن” به عنوان معاون والی گماشته شود.

عبدالقادر مالیه، قبل از این معاون شورای ولایتی جوزجان بود و به تازه گی از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون مقام ولایت جوزجان گماشته شده است. آقای مالیه باشنده ولایت جوزجان از قوم ترکمن است.

این معترضان که از قوم ترکمن هستند، می گویند که تا برآورده شدن خواست شان عقب نشینی نمی کنند و اگر معاون والی به مقام خود گماشته نشود، هم چنان اعتراضات شان را گسترده تر خواهند ساخت.

در همین حال، فریدون انیق سخن‌گوی والی جوزجان می گوید که این موضوع سیاسی نیست و تنها یکی از متنفذین قوم ترکمن خواستار معرفی نشدن آقای مالیه به عنوان معاون والی جوزجان شده است.

او گفت که گفت‌وگوها میان معترضان دو طرف جریان دارد و این مشکل به زودی حل خواهد شد.

اعتراض کنندگان که شمارشان به صدها تن می رسد، بر علاوه برپایی چادر تحصن جاده منتهی به ساختمان ولایت جوزجان را نیز مسدود کرده اند.

هم رسانی