رئیس جمهور اعضای هر دو کمیسیون انتخابات را برکنار کرد

۲۳ دلو ۱۳۹۷ هشدار

رئیس جمهور غنی در یک فرمانی، رئیس و اعضای هر دو کمیسیون انتخابات را برکنار کرده و رؤسای دارالانشای این کمیسیون‌ها را به گونه موقت سرپرست هر دو کمیسیون تعیین کرده است.

در فرمان رئیس جمهور آمده است؛ متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷، رئیس و اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی منعزل محسوب گردیده مراتب آتی منظور است:” به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، رؤسای دارالانشای هردو کمیسیون بطور مؤقت سرپرستی کمیسیون ها را بعهده میگیرند.”

در این فرمان، رئیس جمهور غنی از احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی که در بخش انتخابات کار می‌کنند، خواسته که اشخاص واجد شرایط را با اسناد مورد نظر در مدت هفت روز، برای تعیین اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی و روسای دارالانشاهای هر دو کمیسیون انتخابات، به ریاست جمهوری معرفی کنند.

پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بود که رئیس جمهور غنی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرده بود.

اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، در انتخابات پارلمانی امسال نشان دادند که در مدیریت انتخابات ضعیف بودند. با وجودی که از برگزاری انتخابات پارلمانی نزدیک به چهار ماه می‌گذرد، اما هنوز هم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تمامی ولایات اعلام نشده است.

هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور گفته است که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس قانون جدید انتخابات که امروز توشیح شده است، عزل شده محسوب می‌گردند.

رئیس جمهور غنی امروز پس از آن‌که کابینه قانون تعدیل شده انتخابات را تصویب کرد، این قانون را توشیح کرد. روز گذشته در چهارمین نشست مشورتی نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، نمایندگان احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و  نماینده وزارت عدلیه، تعدیل قانون انتخابات تأیید شده بود.

کمیسیون انتخابات تعدیل قانون انتخابات را مداخله در انتخابات سال آینده از سوی حکومت عنوان کرده و مخالفت خود با این اقدام حکومت را اعلام کرده بود.

هنوز مشخص نیست که سرنوشت اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی چه می‌شود، آیا این افراد به دلیل اتهامات گسترده‌ی که بر آنها وارد است، محاکمه خواهند شد یا خیر.

هم رسانی