احزاب سیاسی: حکومت تا پایان انتخابات ریاست جمهوری تقرری و عزل مقامات دولتی را متوقف کند

۲۵ دلو ۱۳۹۷ هشدار

احزاب سیاسی افغانستان ضمن استقبال از تعدیل در قانون انتخابات، از رئیس جمهور خواسته اند که به ‌منظور ایجاد فرصت‌های برابر و عدم سوء استفاده از امکانات دولتی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری روند تقرری، تبدیلی و عزل مقامات عالی‌رتبه و کارمندان دولتی را در همه سطوح متوقف کند.

در اعلامیه ای که امروز پنج‌شنبه(۲۵دلو) از سوی دفتر مطبوعاتی کمیته احزاب سیاسی به نشر رسیده، آمده است که تفاهم حکومت با شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان احزاب سیاسی، رؤسا و نمایندگان نهاهای مدنی مرتبط به انتخابات و نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یک دستاورد بزگ است.

در اعلامیه احزاب آمده است:” قطع‌نظر از محتوای تعدیلات قانون انتخابات، نفس تفاهم بین بازیگران اصلی و طرف‌های ذی‌نفع در این زمینه یک گام موفقیت‌آمیز تلقی می‌گردد.”

احزاب سیاسی تاکید کرده اند که تعدیل قانون انتخابات یک بخشی از اصلاحات انتخاباتی است که زمینه ساز دیگر اصلاحات نیز می‌باشد.

در اعلامیه آمده است:” بسته جامع اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاح و تعدیل قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی، اصلاح و تغییر نظام انتخاباتی، تدابیر و اقدامات تخنیکی بازدارنده تقلب انتخاباتی، استفاده از تکنالوژی و نظارت مؤثر و همه‌جانبه از تمام مراحل پروسه انتخابات می‌شود.”

این در حالی است که سه روز قبل دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده بود که طرح تعدیل قانون انتخابات پس از چهار نشست مشورتی با اکثریت آرا تائید شده است. یک روز پس از آن رئیس جمهور نیز طرح تصویب شده کابینه افغانستان را توشیح کرد.

در بخشی دیگر اعلامیه احزاب سیاسی آمده است که حکومت باید برای تطبیق قانون، هر چه زودتر در مورد کمیشنران جدید و تغییر نظام انتخاباتی تصمیم بگیرد.

هم‌چنان احزاب سیاسی تاکید کرده اند که انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌گردد، باید بر اساس نظام چند بعدی یا (MDR) برگزار گردد.

رئیس جمهور غنی به تازگی تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرده اند و تنها روسای دبیرخانه‌ این دو کمیسیون هم‌چنان به وظایف شان ادامه می‌دهند.

اما در اعلامیه مشترکی که امروز از سوی هر دو کمیسیون منتشر شده، آمده است که عزل و نصب در ادارات یک امر عادی است و هیچ گونه سکتگی را در روند کار کمیسیو‌ن‌ها وارد نمی‌کند.

هم رسانی