افغانستان در جمع ۱۰ بدترین کشور برای کودکان در جهان شناخته شد

۲۷ دلو ۱۳۹۷ هشدار

نهاد بین المللی حمایت از اطفال، گفته است که افغانستان به دلیل جنگ‌های شدید، در سال ۲۰۱۷ میلادی یکی از بدترین کشورها برای کودکان بوده است.

نهاد بین المللی حمایت از اطفال، تحقیقی را در سال ۲۰۱۸ انجام داده است که بر اساس آن، افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل جنگ های شدید، یکی از ۱۰ بدترین کشور برای کودکان بوده است.

در اعلامیه این نهاد آمده است: “این تحقیق توسط موسسه تحقیقاتی اسلو انجام شده و بر اساس آن، افغانستان، یمن، سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، کنگو، سوریه، عراق، مالزی، نیجریه و سومالی از جمله کشورهایی هستند که بدترین مکان برای کودکان در سال ۲۰۱۷ بوده اند”.

در این گزارش آمده است که حدود ۴۲۰ میلیون کودک در سراسر جهان، در سال ۲۰۱۷ میلادی در جنگ به سر برده اند، اما این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶، به ۳۰ میلیون تن می رسید.

در گزارش آمده است: ” از هر پنج کودک، یک کودک در مناطق آسیب پذیر زندگی می کنند. آسیب های روانی و جسمی، خشونت های جنسی، فقر، بازماندن از مکتب و استخدام در گروه های مسلح از جمله خشونت هایی بوده که این کودکان را تهدید کرده است”.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۳۱۷۹ کودک در کشورهای جنگ زده کشته و زخمی شده اند و هم چنان بسیاری از کودکان از سوءتغذیه، نبود آب صحی و خدمات بهداشتی رنج می بردند.

نهاد بین المللی حمایت از اطفال هم‌چنان گفته است که طرف های درگیر جنگ، قوانین بین المللی را در رابطه به محافظت از غیرنظامیان و کودکان رعایت نکرده اند.

نهاد بین المللی حمایت از اطفال تاکید کرده است که حکومت افغانستان، جامعه بین الملی و نهاد های مدد رسان باید هر چه زودتر در راستای متوقف ساختن جنگ برای محافظت کودکان گام های عملی بردارند.

در این گزارش آمده است: “در سال ۲۰۱۷، حدود ۱۴۳۲ مکتب در سراسر جهان مورد حمله قرار گرفته است که بدترین رقم را در این سال نشان می دهد. در افغانستان نیز از ۳.۷ میلیون کودک که از مکتب باز مانده اند، ۷۰ در صد آن را دختران تشکیل می دهد”.

نهاد بین المللی حمایت از اطفال، از حکومت افغانستان و گروه های درگیر جنگ خواسته است که اجازه ندهند که از مکاتب برای مقاصد نظامی و یا هم سیاسی مانند مراکز رای دهی استفاده شود.

هم رسانی