محمد شاکر کارگر نماینده ویژه رئیس جمهور برکنار شد

۳۰ دلو ۱۳۹۷ هشدار

رئیس جمهور غنی با صدور حکم جدیدی، محمد شاکر کارگر نماینده ویژه‌ی خود در کشورهای مشترک المنافع را برکنار کرده است.

در حکم رئیس جمهور آمده است: “به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، عزل محمد شاکر کارگر نماینده رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کشورهای مشترک المنافع، همزمان با لغو تشکیل دفتر آن، منظور است”.

آقای کارگر پیش از این به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، در راستای تحکیم روابط دیپلماتیک با کشورهای روسیه، اوكراين، روسيه سفيد (بلاروس)، گرجستان، آذربايجان، اوزبيكستان، تاجیكستان، تركمنستان، قرغيزستان و قزاقستان کار می کرد.

محمد شاکر کارگر قبلا وزیر تجارت و صنایع افغانستان نیز بود.

هم رسانی