نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی امروز به ریاست جمهوری معرفی خواهند شد

۲ حوت ۱۳۹۷ هشدار

قرار است تا پایان امروز(پنج شنبه ۲ حوت)، فهرست ۱۵ نفری نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده شود.

رئیس جمهور غنی هفته قبل طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد و پس از آن، ۱۲ تن از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول روسای آن از وظایف شان برکنار شدند.

آقای غنی براساس قانون تعدیل شده‌ی انتخابات، از احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات خواست تا نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی را گزینش و فهرست آنان را ریاست جمهوری ارایه کنند..

در همین حال، مسئولان نهادهای ناظر انتخاباتی گفته اند که تا پایان امروز فهرست ۱۵ نفری به شمول ۵ زن به عنوان نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد.

با وجود اینکه اکثر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی با طرح تعدیل قانون موافقت کرده بودند، اما باز هم شماری از آن ها از برکناری دسته جمعی اعضای کمیسیون های انتخابات ابراز نارضایتی کردند.

محمد حنیف اتمر، چند روز قبل گفت که تصمیم حکومت منبی بر برکناری تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بدون مشوره با بزرگان سیاسی افغانستان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، عجولانه بود و عواقب بسیاری جدی قانونی بر روند انتخابات خواهد داشت.

آقای اتمر گفت: “حکومت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد قانون مشورت کرد، اما در مور برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مشوره نکرده بود و یک جانبه تصمیم گرفت. کار خلاف قانون انجام شد و تمام روند انتخابات به سرپرستی رؤسای دبیرخانه این کمیسیون‌ها سپرده شد، اما هیچ کس نمی‌تواند این روند به جز رهبری خود کمیسیون‌ها به پیش ببرد”.

هم رسانی