حنیف اتمر: اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی، اهانت به نیروهای امنیتی افغانستان است

۴ حوت ۱۳۹۷ هشدار

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، معاش تمامی کارمندان این نهاد که پیش از این از سوی نهادها و سازمان‌های خارجی پرداخت می‌شد، را قطع کرده است.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، عصر روز پنچ‌شنبه(۲حوت) در دیدار با شماری از باشندگان کندهار گفته است که این تصمیم برای ” قطع وفاداری” کارمندان این نهاد به نهادهای خارجی از جمله سفارت‌خانه ها گرفته شده است.

به گفته‌ای آقای محب، شورای امنیت ملی افغانستان تمامی پروژه‌ها از جمله معاش‌های که از سوی نهادهای خارجی پرداخت می‌شد، را قطع کرده تا وفاداری افراد معاش بگیر به نهادهای خارجی نیز قطع شود. او گفته است:” به این هدف معاش خارجی برای کارمندان خود را قطع کردیم که در یک مرکز و یک اداره که پالیسی امنیتی ساخته می‌شود و در چنین جای معاش کارمند‌اش را زمانی که یک سفارت خانه بدهد، پس همین کارمند باید وفادار به کجا باشد وطن یا به سفارت خانه‌ها.”

به باور مشاور شورای امنیت ملی، این اداره در گذشته با مشکلات زیاد مواجه بوده است و اصلاحات که به میان می آید نیز به هدف بیرون شدن از وضعیت کنونی است.

آقای محب تاکید کرده است که شورای امنیت در گذشته به یک کودکستان مبدل شده بود، اما او گفته است که هیچ کشوری با کمک‌های خارجی ساخته نشده است، و باید از امکانات خود برای ساختن افغانستان استفاده شود.

این تصمیم شورای امنیت ملی با واکنش تند محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان مواجه شده است. دفتر مطبوعاتی آقای اتمر گفته است که آقای محب باید هرچه زودتر در مورد اظهارات خود توضیح ارائه کند.

آقای اتمر گفته است:” اين ادعای آقاي محب كه گويا وفاداري افغانها بر أساس معاش تعيين مي‌شود، درست همان نظر اهانت اميز خارجي هاست كه گويا افغانها خريده نمي‌شوند بلكه به كرايه گرفته مي‌شوند. هرچند این نظر نابخردانه را می‌شود حمل بر کم تجربه‌گی آقای محب کرد و بخشود ولی اهانت به منسوبين قواي دفاعي و امنيتي كشور به شمول كارمندان دفتر شوراي امنيت ملي امریست نابخشودنی. امروزه منسوبین قوای مسلح ما که معاش همه ايشان از سوي جامعه بين المللي پرداخته مي‌شود هر روز ده‌ها تن زندگي خويش را براي افغانستان قربان مي‌كنند. درست نیست که جوانی که خود تابعیت انگلیس را دارد و از احوال کشور بی خبر است چنین حرف‌های ناسنجیده بزند.”

مشاور پیشین امنیت ملی هم‌چنان گفته است که آقای محب حتماً از این واقعیت تلخ باخبر است که حدود صد درصد معاشات پرسونل ارگان‌هاي دفاعي و امنيتي و يك مقدار زياد معاشات كارمندن ملكي دولت امروزه از سوي جامعه بين المللي تمویل مي‌شود.

به گفته‌ای اتمر:” معاش هيچ یک از كارمندان دفتر شورای امنيت ملي در زمان تصدی آقای اتمر مستقيما از سوي سفارت خانه‌ها پرداخته نشده است. همه کارمندان آن اداره در مطابقت کامل با مقررات دولتی و در تفاهم با وزارت مالیه با استفاده از منابع بودجه صندوق بازسازي افغانستان و صندوق وجهي اردوي ملي پرداخته شده و وزارت ماليه و ادارات اين صندوق‌ها براين روند نظارت داشته اند.”

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی حنیف اتمر تصریح شده است که در حال حاظر معاش آقاي محب و سایر کارمندان او نيز با استفاده از این دو صندوق وجهی پرداخته مي‌شوند.

هم رسانی