رئیس جمهور اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کرد

۱۳ حوت ۱۳۹۷ هشدار

رئیس جمهور غنی با صدور چهار فرمان جداگانه، اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کرده است.

بر اساس این فرمان، سید عصمت‌الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ زیب و محمد حنیف دانشیار هر کدام برای مدت پنج سال و مسافر قوقندی، حوا علم نورستانی و رحیمه ظریفی، هر یک برای مدت سه سال به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شده‌اند.

هم‌چنان در یک فرمان دیگر رئیس جمهور، محمدقاسم الیاسی، زهره بیان شینواری و مولوی دین‌محمد عظیمی، هر کدام برای مدت پنج سال و محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار، هر یک برای مدت سه سال به عنوان اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گماشته شده‌اند.

حبیب‌الرحمن ننگ نیز به عنوان رئیس دبیرخانه‌ کمیسیون مستقل انتخابات و چمن‌شاه اعتمادی هم به عنوان رئیس دبیرخانه‌ کمیسیون شکایات انتخاباتی گماشته شده‌اند.

رئیس جمهور غنی گفته است که اعضای معرفی‌شده به کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی مؤظف هستند تا در نخستین نشست شان، رئیس، معاون و منشی کمیسیون‌های انتخاباتی را انتخاب کرده و فعالیت‌های‌شان را در مطابقت با قانون اساسی و قانون جدید انتخابات آغاز کنند.

نشست گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی روز (جمعه ۱۰حوت) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به ۸۱ نفر برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی رای دادند.

از میان این ۸۱ نفر، ۱۶ تن بیشترین رای را کسب کردند و سرانجام ۱۴ تن آن ها به عنوان اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی معرفی شدند.

هم رسانی