تاخیر جرگه مشورتی صلح و آمادگی بهتر برای گفت و گو با طالبان

۱۳ حوت ۱۳۹۷ هشدار

حکومت افغانستان گفته بود که در بیست و ششم ماه جاری، لویه جرگه مشورتی صلح برگزار می‌شود. حالا شورای عالی صلح می‌گوید، به دلیل سرد شدن هوا و اینکه این مسأله سبب شود که شرکت کنندگان از سراسر افغانستان در آن شرکت نتوانند، بررسی در مورد برگزاری این جرگه در زمان تعیین شده آن یا به تاخیر انداختن آن جریان دارد. باید در این جرگه نمایندگان گروه‌های قومی، اجتماعی و سیاسی از تمامی نقاط کشور، شرکت کرده بتوانند.

با توجه به اینکه تا زمان برگزاری این جرگه ۱۳ روز باقی مانده و برف باری‌های سنگین نیز در هفته گذشته صورت گرفت و حکومت نتوانسته حمایت چهره‌های بانفوذ سیاسی را برای برگزاری آن جلب کند این‌ها عوامل است که سبب می‌شود زمان برگزاری این جرگه به تعویق بیفتد.

 جلب حمایت گسترده از جرگه مشورتی صلح که چهره‌‎های بانفوذ سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی از آن حمایت کنند بسیار مهم است. با آنکه شماری از چهره‌های با نفوذ سیاسی، جرگه مشورتی صلح را پروژه حکومت می‌دانند و اختلاف آنها با حکومت حل نشده است اما اگر حکومت بتواند حمایت بیشتر را جلب کند این جرگه می‌تواند پراکندگی در آدرس گفت و گوهای صلح را از بین ببرد و حکومت را نیز از انزوا در روند گفت وگوهای صلح بیرون کند.

عمر داوودزی رئیس دبیر خانه شورای عالی صلح پیش از این گفته بود، طالبان می‌توانند در لویه جرگه مشورتی صلح شرکت کنند. اگر حکومت زمینه اشتراک افراد طالبان یا طرفداران این گروه را در جرگه مشورتی صلح مساعد کند و احتمال این نیز وجود دارد که حکومت برای آن تلاش کند، در صورتیکه چنین شود، در وجه‌دهی بیشتر لویه جرگه مشورتی صلح تاثیر مثبت می‌گذارد.

دولت افغانستان می‌گوید، روند صلح دو بخش عمده دارد. یک بخش آن مربوط به طالبان و امریکایی‌هاست و بخش دیگر آن مربوط خود افغانهاست و امریکایی‌ها مذاکرات شان را با طالبان در هماهنگی با دولت انجام می‌دهند.

مذاکرات میان امریکایی‌ها و طالبان در مرحله حساس رسیده است. پنجمین دور مذاکرات میان امریکایی‌ها و طالبان  در قطر جریان دارد. دو طرف در مورد خروج نیروهای خارجی و قطع رابطه طالبان با القاعده و سایرگروهای تروریستی صحبت می‌کنند. به دلیل اهمیت موضوع این دور گفت وگوها که شش روز از آن گذشته تاکنون دو طرف در مورد موضوعات مطرح شده، به توافق نهایی دست نیافته اند. دو طرف با احتیاط عمل می‌کنند و از هر گونه اطلاع دهی نتیجه مذاکرات شان، خودداری می‌کنند. سخنگوی طالبان گفته که روند مذاکرات به کُندی پیش می‌رود و تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته است.

اگر امریکایی‌ها و طالبان در این دور مذاکرت به نتیجه نرسند، در مرحله بعدی به توافق خواهند رسید. دولت امریکا تصمیم قطعی دارد که نیروهای این کشور از افغانستان خارج شوند و طالبان درتلاش است که هرچه زودتر این نیروها افغانستان را ترک کنند.

 تا حالا طالبان حاضر به گفت وگو با دولت نشده، اما از مذاکره که در آن دولت افغانستان نقش برجسته داشته باشد یا در آن شریک باشد، نمی‌توانند خودداری کند. هرچند که بعضی چهره‌های سیاسی می‌خواهند حکومت رهبری مذاکره با طالبان را نداشته باشد؛ اما حکومت تنها مرجع مسئول و رسمی است که باید هرگونه آمادگی برای مذاکرات را بگیرد.

با آنکه چالش‌های زیادی در برابر حکومت وجود دارد، در نهایت مخالفان حکومت باید بپذیرند که با طالبان از یک موضع واحد گفت و گو شود. این ممکن نمی‌شود مگر اینکه آنها از نقش حکومت حمایت کنند و حکومت نیز حمایت گروه‌های اجتماعی، سیاسی و چهره‌های بانفوذ را بگیرد. لویه جرگه مشورتی صلح می‌تواند زمینه یک هماهنگی قوی و آمادگی بهتر را برای مذاکره با طالبان ایجاد کند. در صورتیکه دولت و سیاستمداران هماهنگ عمل کنند و این جرگه از مردم افغانستان نمایندگی کند و در آن تصمیم نهایی در مورد چگونگی مذاکره با طالبان گرفته شود.

بایا صفدری

           

هم رسانی