عبدالله عبدالله: در گفت‌وگوهای صلح با طالبان ” جمهوری اسلامی” معامله نمی‌شود

۲۰ حوت ۱۳۹۷ هشدار

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، هر چند در بین قشر سیاسی افغانستان تفاوت‌ دیدگاه‌ها وجود دارد، اما در دفاع از نظام جمهوری هیچ اختلافی میان جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های کشور وجود ندارد.

عبدالله عبدالله، امروز دوشنبه(۲۰حوت) در نشست شورای وزیران گفت:” همه صلح می‌خواهند. اما در صورت نبود برخی از اصول، صلح معنی پیدا نمی‌کند. یکی از این اصول همان جمهوری بودن و اصل انتخابات و انتقال قدرت از این راه است. جریان‌های سیاسی دیدگاه‌های متفاوت دارند اما در این بخش با یکدیگر توافق داریم. در دفاع از نظام و کلیت نظام هیچ اختلافی میان جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های کشور وجود ندارد.”

به گفته‌ای رئیس اجرایی حکومت، صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است، اما در گفت‌وگوهای صلح بعضی مسایل از جمله جمهوری بودن و دستاوردهای چندین ساله مردم نباید نادیده گرفته شود و در صورت نادیده گرفته شدن این مسایل صلح آمده نمی‌تواند.

آقای عبدالله تاکید کرد :” طالبان باید بدانند که با تبلیغات و شیوه‌های مختلف کاری آنان بلد هستیم و دیگر شیوه‌های قبلی کاربرد ندارند. به این اساس طالبان باید صادقانه همکاری نمایند. من به این باور هستم که  هر گروه تروریستی که به عنوان‌های مختلف دست به جنایت می‌زنند، چون طالبان زمینه ناامنی ها را در افغانستان فراهم کرده اند و حاضر به مذاکراه نیستند، مسئولیت اش مربوط به آنها است.”

او تصریح کرد در صورتی که صلح تامین شود، دیگر نیاز به  ماندن نیروهای خارجی در افغانستان نیست، اما همکاریهای ما با جامعه بین المللی هم‌چنان ادامه خواهد داشت.

این همه درحالی است که از چند ماه به این سو گفت‌وگوهای صلح به صورت جدی از سوی امریکا، حکومت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه دنبال می‌شود. در این میان اما تا هنوز تلاش های حکومت افغانستان نتیجه نداشته و طالبان حاضر به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان نشده اند.

همین اکنون نیز برای شانزدهمین روز زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سرگرم مذاکرات صلح باطالبان است. تاکنون جزئیات این دور از مذاکرات به رسانه‌ها درز نکرده است، اما برخی از رسانه‌ها گزارش داده اند که دو طرف به توافقاتی دست یافته اند.

هم رسانی