کمیسیون حقوق بشر: قضایای فرار از منزل زنان در سال مالی ۱۳۹۷ افزایش یافته است

۲۰ حوت ۱۳۹۷ هشدار

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه اش گفته است که یافته‌های بخش حمایت از انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی این کمیسیون در کابل نشان می‌دهد که در جریان سال مالی ۱۳۹۷، به تعداد ۱۱۲ مورد قضیه فرار از منزل در این دفتر ثبت شده است.

در این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که از این میان، ۸۱ مورد آن مستقیما به دفتر ساحوی کمیسیون مراجعه کرده اند و به تعداد ۳۱ مورد آن بر اساس نظارت‌های انجام شده از مراکز حمایتی زنان، در تمام ولایاتی که زیر پوشش دفتر ساحوی کابل قرار دارند، در مصاحبه با قربانیان این قضایا در مراکز حمایتی زنان ثبت شده است.

در این گزارش کمیسیون حقوق بشر گفته شده است که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، نشاندهنده افزایش ۳٫۷درصدی فرار از منزل را نشان می‌دهد. کمیسیون حقوق بشر گفته است که در سال مالی ۱۳۹۶، شمار قضایای فرار از منزل، ۱۰۸ مورد بود که در بخش حمیات و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ثبت و به آن رسیدگی شده بود.

در این گزارش آمده است:” از آنجایی که قضایای فرار از منزل ارتباط مستقیم با خشونت خانوادگی، خصوصا ازدوا‌ج‌های اجباری دارد، با افزایش موارد خشونت علیه زن در خانواده‌ها، قضایای فرار از منزل نیز افزایش می‌یابد. آمار فوق هم متناسب با میزان خشونت‌های ثبت شده علیه زنان افزایش یافته و متاسفانه زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای برای قربانیان این قضایا شده است.”

کمیسیون حقوق بشر همچنان گفته است که قضایای فرار از منزل به مراتب بیشتر از آنچه در این گزارش آمده است، اتفاق می‌افتد، اما آمار دقیق آن نشر نمی‌شود. این کمیسیون همچنان گفته است که این گونه قضایا توسط مراجع رسمی و اکثرا غیر رسمی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما به نهادهای حمایت کننده مانندکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خبر داده نمی‌شود.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حالی از افزایش میزان فرار از منزل خبر داده است که بررسی‌های تازه مجما یا مجتمع جامعه مدنی افغانستان نشان می‌دهد که حدود ۷۶ درصد مردان افغان با همسران شان رفتار خشونت آمیز دارند.

بر بنیاد یافته‌های این نهاد، بیشترین خشونت علیه زنان، خشونت‌های زبانی بوده است که میزان آن به ۲۵.۸ درصد می‌رسد.

مجمتع جامعه مدنی افغانستان در این تحقیق خود که هفته گذشته نشر شد، با ۱۹۲۶ نفر مرد و زن در ولایت‌های کابل، هرات، ننگرهار، بامیان و بلخ گفت‌وگو کرده است.

عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی هنگام نشر این گزارش گفت که ۷۶ درصد مصاحبه شوندگان این تحقیق گفته اند که خشونت شوهر علیه زن وجود دارد و ۲۴ درصد دیگر پاسخ منفی داده اند.

به گفته‌ای آقای رفیعی، بیش از ۵ درصد مردان نیز علیه همسران شان خشونت جنسی را مرتکب می‌شوند و این مسئله سبب متاثر شدن روابط خانوادگی نیز شده است.

بر بنیاد این تحقیق:” بی‌احترامی زنان به شوهران شان، احترام نگذاشتن زنان به خانواده‌ا‌ی شوهر شان، بیکاری شوهر و عصبانیت شوهران به دلیل ناهنجاری‌ها، از عوامل عمده ای اند که مردان با همسران شان رفتار خشونت آمیز می‌داشته باشند.”

هم‌چنان در تحقیق آمده است که میزان خشونت علیه زنان در خانواده شوهر نیز به ۶۶٫۲ درصد می‌رسد که خشونت‌های فزیکی، جنسی و زبانی عمده‌ترین نوع خشونت‌ علیه زنان در خانواده شوهر گفته شده است.

عزیز رفیعی در نشست امروز تاکید کرده است که زنان قبل از عروسی و رفتن به خانه شوهرش در خانه‌ای پدری نیز با خشونت مواجه اند و نزدیک به ۴۰ درصد مصاحبه شوندگان این موضوع را تائید کرده اند.

آقای رفیعی هم‌چنان گفت برای این که میزان خشونت‌ها هم در خانواده پدری و هم در خانواده شوهر کاهش یابد، باید میزان آگاهی عامه بلند برده شود و به قضایایی خشونت علیه زنان نیز به صورت جدی رسیدگی صورت بگیرد.

گذشته از این، کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیش از این نیز گزارشی را منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود، هزاران زن پس از ازدواج دوباره به خانه‌های پدری شان بازمی‌گردند. اما دادگاه عالی افغانستان می‌گوید که در چهار سال گذشته به بیش از هفت هزار پرونده خشونت با زنان، رسیدگی شده است.

امان الله ایمان سخنگوی دادگاه عالی افغانستان ( چهارشنبه ۱۵ حوت) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:”از آغاز سال ۱۳۹۴ تا اکنون ۷۲۴۶ قضیه خشونت علیه زنان، از سوی محاکم ابتداییه، استیناف و فرجام، مورد رسیدگی قرار گرفته که ۹۲۰ مورد آن تجاوز جنسی ۷۲۰ مورد لت و کوب، ۳۲۰ مورد قتل، ۱۴۵ مورد آزار و اذیت زنان، ۱۱۳ مورد خودکشی، ۸۷ مورد ضرب و جرح و۴۱ مورد، مجروحیت زنان بوده است.”

جنگ و ناامنی، افراط گرایی مذهبی، ارزش‌ها و هنجارهای سنتی از مهم ترین عوامل خشونت با زنان در افغانستان محسوب می‌شود.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی