حمدالله محب خواستار عملی شدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر طالبان شد

۲۱ حوت ۱۳۹۷ هشدار

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که صلح نباید به قیمت متاثر شدن قانون اساسی و دولت مردم سالار این کشور منجر شود، بلکه این پروسه باید همه شمول و نماینده یک افغانستان نوین باشد.

حمدالله محب، شام روز گذشته دوشنبه (۲۰حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفته است که صلح نیاز اساسی مردم افغانستان است، اما نه به هر قیمت. قانون اساسی افغانستان و دولت مردم سالار و حکومت منتخب که روی آن بنا شده، باید در این پروسه احترام شود.

آقای محب در این نشست گفته است:” پروسه صلح باید همه شمول و نماینده یک افغانستان نوین باشد، نه یک معامله بین نخبگان. اگر صلح به افغانها تعلق دارد و توسط آنها تأمین می‌گردد، پس این صلح باید در نهایت توسط خود افغانها مورد تعامل قرار گیرد. حکومت و مردم افغانستان به صلح تعهد خود را نشان داده اند. حالا وقت آن رسیده که طالبان تعهد خویش را به اثبات برسانند. لیکن آنها در استفاده از فرصت های صلح ناکام مانده اند. با آن هم ما آماده‌ی دخیل شدن در گفتگوهای مستقیم با طالبان هستیم.”

آقای محب تاکید کرده است که اگر طالبان واقعا به پیوستن به پروسه صلح باور اند، باید در عمل نشان دهند، نه این که به حملات خود علیه مردم بیگناه و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهند.

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل، ضمن این که صلح را یک نیاز جدی خواند، اما هشدار داده است که صلح با طالبان در افغانستان به این معنی نیست که تهدید تروریزم جهانی به پایان می‌رسد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان همچنان به مبارزه شان با تروریزم ادامه خواهند داد.

به گفته‌ای او:” مبارزه با تروریزم تنها مسئولیت افغان ها نیست ، زیرا این یک تهدید درازمدت جهانی است که نیازمند پاسخ پایدار جهانی می‌باشد. در حالی که بدنبال صلح هستیم، ما همزمان عملیات نظامی خویش را در حالت فعلی نگهداشته و اصلاحات مربوط به تقویت نیروهای ملی دفاعی و امنیتی خویش را تطبیق می نماییم.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی ما پیش گویی‌های سقوط و ناکامی که در سال ۲۰۱۴ از آن یاد می شد را شکست داده، نه تنها حاکمیت ملی افغانستان را حفظ کردند بلکه جهان از تهدید تروریزم جهانی مصئون گردید.”

آقای محب هم‌چنان گفته است که حکومت افغانستان به پیگیری پروسه صلح ادامه خواهد داد که منجر به دیالوگ میان حکومت، مردم افغانستان و طالبان گردد. او تأکید کرد که ما به پیگیری اهداف نظامی و مبارزه علیه تروریزم ادامه می‌دهیم.

به گفته‌ای آقای محب:” حکومت افغانستان لویه جرگه مشورتی را در بهار سال آینده برگزار خواهد کرد که صدای مردم این کشور را بیش از پیش یکپارچه خواهد ساخت. به تعقیب این جرگه، کنفرانس سوم «پروسه کابل» تدویر خواهد یافت که در آن روی تطبیق عمل «پلان پساصلح» غور خواهیم کرد.”

او گفته است کلید موفقیت همکاری واقعی همه دولت ها با یک رویکرد عدم تحمل، عملی شدن جدی تحریم‌های شورای امنیت که در قطعنامه های ۱۹۸۸ و ۱۲۶۷ آن جابجا شده اند، نباید بعد از این با آنها مدارا کرد. او افزوده است که هر گونه ناکامی در این امر به معنی ناکامی شورای امنیت در واکنش به مبارزه مؤثر علیه گروه های تروریستی و افراطی بوده و به این گروه ها امکان تداوم فعالیت‌های مخربانه را میدهد.

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در نشست شام گذشته از اعضای شورای سازمان ملل متحد نیز خواسته است که در مبارزه با تروریزم و هراس‌افگنی و هم‌چنان پروسه صلح با طالبان افغانستان را همکاری کند، زیرا امنیت در این کشور، امنیت جهانی را به دنبال خواهد داشت.

این اظهارات مشاور شورای امنیت ملی درحالی مطرح شده است که همین اکنون نیز طالبان با زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان برای هفدهمین روز سرگرم مذاکرات اند. اما تاکنون طالبان حاضر نشده اند به گونه‌ای مستقیم با حکومت افغانستان دیدار و گفت‌وگو کنند.

حکومت افغانستان اما تاکید می‌کند که مذاکرات طالبان با امریکا نهایی نیست و طالبان هیچ راهی جز گفت‌وگوهای مستقیم با حکومت این کشور را ندارند.

هم رسانی