اداره مرکزی احصائیه: تولید ناخالص داخلی افغانستان حدود یک میلیارد دالر کاهش یافته است

۲۲ حوت ۱۳۹۷ هشدار

اداره مرکزی احصائیه اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی افغانستان نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد دالر کاهش یافته است.

در گزارشی که امروز چهارشنبه(۲۲حوت) از سوی این اداره به نشر رسیده، آمده است که GDP  یا تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال جاری به ۲۰٫۵ میلیارد دالر رسیده، درحالی که این رقم در سال گذشته به ۲۱٫۴ میلیارد دالر رسیده بود.

بر بنیاد گزارش اداره مرکزی احصائیه در سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص افغانستان بدون در آمد که از کشست و تولید مواد مخدر بدست آمده به ۱۹٫۸۹ میلیارد دالر رسیده و این نشان می‌دهد که در این سال هر فرد حدود ۶۳۰ دالر درآمد داشته اند.

در این گزارش آمده است که میزان تورم نیز ۰٫۶ درصد بوده است و هم‌چنان درآمد سرانه افغانستان در این سال از ۷۱۹ دالر به ۶۴۷ دالر امریکایی کاهش یافته است.

اداره مرکزی احصائیه افغانستان در گزارش تازه خود از کاهش تولیدات گندم نیز درسال جاری خبر داده و اعلام کرده است که در این سال ۳٫۶ میلیون تن گندم تولید شده و  ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته خورشیدی کاهش یافته است. در این گزارش آمده است که این کاهش ۱۶ درصدی به دلیل خشکسالی و کشت نشدن زمین های للمی بوده است.

این اداره همچنان گفته است که واردات افغانستان در سال جاری ۳۲ میلیون دالر نسبت به سال گذشته کاهش یافته و میزان صادرات ۱۰۰ میلیون دالر نسبت به سال قبل افزایش یافته است.  بر بنیاد معلومات اداره مرکزی احصائیه در سال جاری ارزش کل واردات به ۷٫۴ میلیارد دالر می رسد و صادرات نیز به ۸۷۵ میلیون دالر رسیده است.

در بخش دیگر این گزارش گفته شده که مراکز صحی نیز نسبت به سال گذشته ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. بر بنیاد این گزارش در سال جاری تعداد مراکز باز صحی در افغانستان به ۲۴۰۸ مرکز می‌رسد، درحالی که در سال گذشته این رقم به ۲۴۲۴ مرکز می‌رسید و باقی این مراکز به دلایل مختلف بسته شده اند.

هم‌چنان در این گزارش آمده است که طبق آمارهای جهانی برای هر یک هزار نفر باید ۳٫۵ داکتر باشد، اما در  افغانستان در سال جاری برای هر ده هزار نفر ۳ داکتر موجود بوده است. گفته می‌شود که میزان بیماریهای سل و ایدز نیز در سال جاری ۱۳ درصد افزایش یافته است.

در این گزارش نفوس افغانستان ۳۱٫۶ میلیون نفر گفته شده که از این میان ۷٫۵ میلیون نفر در شهرها و ۲۲٫۶ میلیون دیگر در روستاهای این کشور زندگی می‌کنند.

در این گزارش آمده است که بیش از ۹.۷ میلیون کودک نیز به مکاتب می‌روند و حدود ۲۳۱ هزار معلم نیز مصروف تدریس اند. ۳۸۶ هزار محصل نیز در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی افغانستان درس می‌خوانند که از این میان ۲۸۶ هزار آنان مرد و بیشتر از ۱۰۰ هزار نیز زنان و دختران اند.

بر بنیاد این گزارش ۱۶۹ دانشگاه در سطح افغانستان فعالیت دارد که از این میان ۱۳۱ دانشگاه خصوصی و ۳۸ دانشگاه دولتی می‌باشد.

اداره مرکزی احصائیه در این گزارش هم‌چنان از افزایش میزان واردات و تولید برق نیز خبر داده و گفته است در سال جاری میزان واردات و تولید برق ۵۹۶۵ کیلووات ساعت افزایش یافته است و ارزش مجموعی برق وارداتی افغانستان ۲۸۹ میلیون دالر اعلام شده است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی