رئیس جمهور غنی جایزه بین المللی نظامی را گنجوی را بدست آورد

۲۳ حوت ۱۳۹۷ هشدار

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که مرکز نظامی گنجوی در مجمع جهانی باکو به رئیس جمهور غنی جایزه بین المللی نظامی گنجوی را داده است.

در خبرنامه‌ای که امروز پنج‌شنبه(۲۳حوت) از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است که این جایزه به خاطر قدردانی از همکاری‌های رئیس جمهور غنی در عرصه امنیت و صلح جهانی به او داده شده است.

رئیس جمهور غنی عصر روز گذشته در رأس یک هیات عالی رتبه دولتی جهت اشتراک و سخنرانی در مجمع جهانی باکو، به آذربایجان رفته بود.

ارگ ریاست جمهوری گفته است که رئیس جمهور غنی در جریان این سفرش با الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان دیدار خواهد داشت و روی گسترش هرچه بیشتر همکاری‌ها و روابط میان دوکشور و مسائل منطقوی بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

بر بنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری همچنان در جریان این سفر رئیس جمهور، موافقتنامه‌ای در بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و تفاهمنامه‌های در بخش‌های همکاری های فرهنگی و خط آهن نیز میان دوکشور به امضا می رسد.

هم رسانی