وزارت مالیه: معاشات استادان دانشگاه‌های دولتی افغانستان ۳۳ درصد افزایش می‌یابد

۲۶ حوت ۱۳۹۷ هشدار

وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که معاشات استادان دانشگاه‌های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاشات فعلی شان افزایش می‌یابد.

در خبرنامه‌ای که امروز یک‌شنبه(۲۶حوت) از سوی این وزارت به نشر رسیده، آمده است:”کمیتۀ فرهنگی اتحادیۀ استادان، مسوده مقرره افزایش معاشات استادان و اعضای کادرهای مسلکی را در مشوره با وزارت تحصیلات عالی تهیه نموده بودند، از اینکه مقرره متذکره به شکل غیر عادلانه و نامتوازن تهیه گردیده و امکانات بودجوی نیز در آن در نظر گرفته نشده بود چندی قبل از سوی وزارت مالیه رد گردید. برای این‌که موضوع بطور همه جانبه بررسی گردد کمیته‌ای در زمینه ایجاد گردید.”

در ادامه این خبرنامه آمده است که کمیتۀ فرهنگی اتحادیه استادان متشکل از وزارت‌‌های عدلیه، مالیه و تحصیلات عالی افغانستان مقررۀ جدیدی را با درنظرداشت اصل توازن و تعادل و امکانات بودجوی ترتیب نموده که به تاریخ ۲۱ حوت ۱۳۹۷ نهایی شده است.

این وزارت اطمنان داده است که بر اساس مقرره جدید، معاشات استادان دانشگاه‌های دولتی ۳۳ درصد نسبت به معاش کنونی شان افزایش می‌یابد.

این درحالی است که از حدود یک هفته به این سو، شماری از استادان دانشگاه‌ کابل و شماری از ولایات دیگر، در واکنش به نبود کارشیوه‌ای مشخص و قانونی برای پرداخت امتیازات و معاشات شان از سوی وزارت مالیه دست به اعتصاب درسی زده اند.

آنان تاکید کرده اند تا زمانی که حکومت به خواست‌های شان توجه نکند، هم‌چنان به اعتصاب درسی خود ادامه می‌دهند و به درس نیز حاضر نخواهند شد.

هم رسانی