مینا نادری: شهناز غوثی با رای کمتر از من برنده انتخابات هرات اعلام شده است

۶ حمل ۱۳۹۸ هشدار

بر اساس ادعای یک نامزد انتخابات پارلمانی هرات، کمیسیون مستقل انتخابات به ۵۰ رای یک نامزد انتخابات پارلمانی در ولایت هرات که از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باطل اعلام شده بود، اعتبار داده است.

بر اساس اسنادی که هشدار نیز به آن دست یافته است، پس از بررسی پنج محل رای‌دهی توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ۱۰۰ رای شهناز غوثی باطل اعلام شده است. در فهرست نتایج ابتدایی، شهناز غوثی ۱۷۱۵ رای داشته و بر همین اساس، باید آرای او به ۱۶۱۵ کاهش می‌یافت.

حالا اما کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت هرات، به ۵۰ رای باطل اعلام شده شهناز غوثی دوباره اعتبار داده و این بانو با کسب ۱۶۶۲ رای یکی از نامزدان برنده‌ انتخابات اعلام شده است.

بر اساس این اسناد، شهناز غوثی ۱۶۱۵ رای به دست آورد است و در فهرست نهایی برنده اعلام شده، اما مینا نادری رقیب انتخاباتی او با کسب ۱۶۳۰ رای نتوانسته به مجلس نمایندگان راه پیدا کند.

خانم مینا نادری به هشدار می‌گوید که کمیسیون انتخابات در مرکز، به ۵۰ رای باطل شهناز غوثی اعتبار داده و او را برنده نهایی انتخابات هرات اعلام کرده است.

خانم نادری افزود: “۱۰۰ رای باطله شهناز غوثی در جدول تطبیقات درج نشده است و کمیشنران جدید نیز بدون این که این موضوع را بررسی کنند، جدول تطبیقات را امضا و منظوری داده اند. کارمندان زیر دست کمیشنران جدید، از بی تجربه بودن آن ها سوء استفاده کرده و جدولی را ترتیب کردند و بدون درج ۱۰۰ رای باطله شهناز غوثی در آن، جدول را امضا کرده اند”.

بانو نادری می گوید که جدول تطبیقات بدون این که ابلاغیه ها در آن درج شود، به اعلان رفته و شهناز غوثی برنده انتخابات اعلام شده است.

او می‌گوید:”در این قسمت تنها کارمندان پایین رتبه می‌فهمند که چه کرده اند. کمیسیون انتخابات می گوید که این کار کمیسیون شکایت‌ها است و کمیسیون شکایات نیز می‌گوید که این کار کمیشنران سابق است و فقط منظوری داده ایم، اما پرسش اصلی اینجاست که این کمیشنران چرا جدول تطبیقات را هوایی امضا کرده اند و بررسی نکرده اند؟”.

بانو نادری تاکید دارد:”کمیسیون انتخابات می‌گوید که ابلاغیه هایی که به ما رسیده پنج امضا باید داشته باشد، اما ابلاغیه هایی که ما داریم فقط دارای یک امضا است، این بازی جدید کمیسیون انتخابات است زیرا می خواهند از زیر بار در بروند”.

در همین حال، عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات به هشدار می‌گوید، نتایج نهایی بر اساس آنچه که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته، اعلام شده است و قابل تغییر نیست.

او با اشاره به ادعای بانو نادری گفت: “به عنوان مثال خانم نادری ادعا کرده بود که شهناز غوثی در یک محل ۵۸ رای دارد و باید باطل اعلام شود، اما زمانی که ما سیستم را بررسی کردیم، دیدیم که خانم غوثی در آن محل حتی یک رای هم نداشت که ما آن را باطل اعلام کنیم”.

آما آنچه در اسناد دیده می‌شود ادعای خانم نادری جای تأمل دارد که باید کمیسیون های انتخاباتی دوباره آن را بررسی کنند.

هم رسانی