عبدالله عبدالله: تلاش‌های که برای صلح صورت می‌گیرد باید یک مرجع واحد داشته باشد

۱۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، هر تلاشی‌ که در افغانستان برای صلح صورت می‌گیرد، باید یک مرجع واحد داشته باشد.

عبدالله عبدالله، امروز یک‌شنبه(۱۱حمل) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی توبرکلوز در کابل گفت، در صورتی که تلاش‌های صلح واحد شود، می‌تواند از اکثر مردم افغانستان در گفت‌وگوهای صلح نمایندگی بهتری کند.

آقای عبدالله هم‌چنان از تلاش‌ها برای ایجاد یک مرجع واحد برای رهبری صلح خبرداد و گفت که بحث‌ها در مورد ایجاد یک مرجع واحد برای رهبری و مدیریت تلاش‌های صلح جریان دارد.

او گفت:” در این شب و روز بحث‌هایی هست که تمام کوشش‌هایی که در راستای صلح انجام می‌شود، واحد شود و یک مرجع واحد برای رهبری این کوشش‌ها، رویش مشورت صورت می‌گیرد که ایجاد شود. هر تلاشی که در راستای صلح صورت می‌گیرد، خوب است، اما در صورتی که این کوشش‌ها متمرکز شود و مسیر واحد بگیرد، در آن زمان نماینده‌گی بهتر از همه مردم افغانستان می‌کند.”

رئیس اجرایی در این مراسم تاکید کرد که مردم افغانستان باید سرنوشت و آینده کشور را تعیین کند که به گفته‌ای او اکثر مردم این کشور نمی‌خواهند به گذشته تاریک و سیاه که در آن حقوق انسانی شان زیرپا شود بر گردند.

به گفته‌ای او ادامه جنگ سبب شده است که حکومت نیز نتواند پروژه‌های مهم انکشافی به ویژه خدمات صحی را به گونه‌ای درست آن برای مردم ارائه کند.

این درحالی است که از چندماه به این‌سو گفت‌وگوهای صلح با گذشت هر روز جدی تر می‌شود و حکومت نیز تلاش‌ می‌کند، طالبان را به میز مذاکره و گفت‌وگوهای مستقیم با خود بکشاند. تاکنون طالبان پنج بار با امریکایی و یک بار با برخی از سران احزاب جهادی دیدار و گفت‌وگو کرده اند، اما این گروه هنوز حاضر نشده اند که با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند.

روز گذشته نیز به همین خاطر رئیس جمهور غنی با شماری از شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفت‌وگو کرده است.

بر بنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار کرده است.

ارگ ریاست جمهوری علت مشوره حکومت با شخصیت‌های سیاسی را به خاطر این می‌گوید که تلاش‌های متعدد به منظور دستیابی به صلح، به یک موقف واحد در روند گفت‌وگوها مبدل گردد.

 از سویی‌هم قرار است تا کم‌تر از یک ماه دیگر نیز شورای عالی صلح به دستور رئیس جمهور غنی لویه جرگه مشورتی صلح را برگزار کند. آقای غنی گفته بود که لویه جرگه مشورتی صلح به منظور استماع، استفاده موثر و ارج‌گذاشتن به مشوره‌ها، نظریات و تحلیل نمایند‌گان مردم از تمام اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات صلح برگزار می‌شود.

با این همه، آنچه که حکومت افغانستان به عنوان طرف اصلی جنگ باطالبان تا حال نتوانسته است که در این گفت‌وگوها نقشی داشته باشد، نگرانی‌های زیادی را به میان آورده است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی