وزیر اقتصاد: حدود ۵۱ درصد مردم افغانستان در فقر چند بُعدی به سر می‌برند

۱۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

یافته های یک بررسی تازه نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد مردم افغانستان در فقر چند بُعدی به سر می ‌برند. مصطفی مستور، وزیر اقتصاد امروز یک‌شنبه(۱۱ حمل) در یک نشست خبری گفت که در جریان یک سال گذشته، فقر در افغانستان از پنج بُعد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

او گفت: “در حالی که در بررسی وضعیت مردم افغانستان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ فقر کلی حدود ۵۴٫۵ درصد بود، اما با شاخص های فقر چند بعدی این رقم به ۵۱٫۷ درصد رسیده است. عمر فقر در ولایت های مختلف افغانستان و حتی در ولسوالی ها فرق می کند”.

آقای مستور می‌گوید که با آغاز روند بررسی فقر چند بعدی، جاهایی که بیشترین آسیب پذیری‌ها را دارند شناسایی شدند و با هماهنگی ادارات همسو تلاش بر این است تا با این معضل مبارزه شود.

به گفته‌ی او، افرادی که کمتر از ۴۰ درصد به خدمات عادی دسترسی دارند، در تحلیل فقر چند بعدی فقیر شمرده می‌شوند.

وزیر اقتصاد گفت: “در جریان این بررسی، معلوم شد که ۳۳ درصد از مردم فقیر فامیل‌هایی هستند که چهار طفل دارند و ۶۱ درصد نیز از فامیل های هستند که بالاتر از ده عضو دارند. ۶۰ درصد فامیل های فقیر، یگانه نان آورشان بی سواد است و ۴۸ درصد از این خانواده ها شخص با سوادشان کمتر از ده سال سن دارد. افزایش نفوس خانواده و داشتن یک نان آور با فقر ارتباط نزدیکی دارد”.

او گفت که در شهرها ۱۸ درصد و در روستاها ۶۱ درصد سطح فقر وجود دارد و حدود ۸۹ درصد نفوس کوچی ها نیز در فقر چند بعدی به سر می برند. او ادامه داد که در این میان، برخی از ولایت ها اوضاع بهتری دارد، اما ” وقتی که وارد ولسوالی‌ها می شویم، این ارقام متفاوت است”.

آقای مستور گفت: “فقر چند بعدی در ولایت ها، با درنظرداشت دسترسی به خدمات متفاوت و غیرمتوازن است، طوریکه در کابل ۱۴٫۷ درصد، بادغیس ۸۵ درصد و نورستان ۸۰ درصد فقر چند بعدی وجود دارد. در حالی که در داخل ولسوالی ها این رقم متفاوت‌تر است”.

او تاکید کرد که وزارت اقتصاد تلاش دارد تا این آمار و ارقام را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا به ادارات همسو برای مبارزه با معضل فقر، مشوره های بهتر داده شود.

آقای مستور گفت: “از میان ۱۸ هدف انکشاف پایدار، هفت هدف آن با این بررسی ارتباط دارد و ما از آن استفاده کرده‌ایم. محو فقر، محو گرسنگی، زندگی صحت‌مند، معارف با کیفیت، دسترسی به آب آشامیدنی، دسترسی به انرژی پاک و کار مناسب این اهداف را تشکیل می دهد”.

او گفت که به زودی مرکز تحلیل‌های اقتصادی در وزارت اقتصاد ایجاد خواهد شد تا مشوره های لازم را در تناسب با این ارقام ارایه کند. آقای مستور تاکید کرد: “همین طور که موضوع فقر چند بعدی را مطالعه می‌کنیم، استراتیژی‌ها و پالیسی‌های چند بعدی نیز نیاز است تا بتواند ما را از این حالت بیرون کند”.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره احصایه مرکزی، در سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ بیش از ۵۴ درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کردند. بر اساس تعریف ملی در افغانستان، افرادی که در یک ماه از دو هزار و ۶۴ افغانی کمتر مصرف کنند، زیر خط فقر قرار دارند.

هم رسانی