عبدالله عبدالله: در روند صلح پیشنهادها و نگرانی‌های مردم در نظر گرفته خواهد شد

۱۴ حمل ۱۳۹۸ هشدار

رئیس اجرایی حکومت می‌گوید که صلح به معنای معامله با حقوق مردم نیست و در مذاکرات صلح حقوق هیچ کسی زیرپا نخواهد شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که عبدالله عبدالله امروز چهارشنبه(۱۴حمل) در دفتر کارش با اعضای شورای همپذیری مردم افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

به نقل از خبرنامه ریاست اجرایی، آقای عبدالله در این دیدار گفته است که صلح به نفع و خیر همۀ مردم افغانستان است و حقوق همۀ شهروندان در آن در نظر گرفته می‌شود.

او گفته است:” معامله با حقوق مردم به معنای صلح نخواهد بود. در روند صلح پیشنهادها و نگرانی‌های مردم در نظر گرفته خواهد شد.”

از سوی‌هم اعضای شورای همپذیری افغانستان نیز در دیدار با رئیس اجرایی گفته اند که صلح و انتخابات خواست و آرزوی اساسی مردم این کشور است و “ما از روندی صلحی حمایت می‌کنیم که در آن انتخابات، حقوق زنان و دست‌آوردهای هژده ساله مردم حفاظت شود.”

این درحالی است که از چندماه به این‌سو گفت‌وگوهای صلح با گذشت هر روز جدی تر می‌شود و حکومت نیز تلاش‌ می‌کند، طالبان را به میز مذاکره و گفت‌وگوهای مستقیم با خود بکشاند. تاکنون طالبان پنج بار با امریکایی و یک بار با برخی از سران احزاب جهادی دیدار و گفت‌وگو کرده اند، اما این گروه هنوز حاضر نشده اند که با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند.

هم‌چنان قرار است تا کم تر از یک ماه دیگر شورای عالی صلح به دستور رئیس جمهور غنی لویه جرگه مشورتی صلح را برگزار کند. آقای غنی گفته بود که لویه جرگه مشورتی صلح به منظور استماع، استفاده موثر و ارج‌گذاشتن به مشوره‌ها، نظریات و تحلیل نمایند‌گان مردم از تمام اقشار جامعه، جستجوی راه حل و تسریع روند مذاکرات صلح برگزار می‌شود.

سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح اخیرا گفته است که لویه جرگه مشورتی صلح این بار متفاوت تر از گذشته برگزار خواهد شد.

آقای طاهری گفته است که اعضای این لویه جرگه از بیشتر از ۲۴ کتگوری انتخاب خواهند شد و در آن زنان و جوانان نقش متناسب و بارز خواهند داشت. او تاکید کرده که این لویه جرگه (بزرگترین لویه جرگه تاریخ معاصر افغانستان) خواهد بود.

هم رسانی