مدیر اداری ریاست دادستانی استیناف زون غرب کابل ترور شد

۱۷ حمل ۱۳۹۸ هشدار

مدیر اداری ریاست دادستانی استیناف زون غرب کابل، شب گذشته در منطقه تنگی سیدان ولسوالی چهار آسیاب کابل کشته شده است.

دادستانی کل با نشر اعلامیه ای گفته است که سید قاسم فرزند سید انور، مدیر اداری ریاست دادستانی استیناف زون غرب کابل شب گذشته پس از ادای نماز خفتن، هنگام بازگشت به خانه در منطقه تنگی سیدان ولسوالی چهار آسیاب، مورد سوء قصد قرار گرفته و جان باخته است.

در اعلامیه آمده است: “چنین اعمال خصمانه، کوچک‌ترین خللی را بر ارادۀ دادستانی کل در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون وارد نخواهد کرد”.

دادستانی کل گفته است که این رویداد به گونه جدی و قانونی بررسی می شود و عاملان  آن شناسایی و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

این دومین سوء قصد به جان مسئولان اداره دادستانی کل افغانستان در جریان سال جاری خورشیدی است. چند شب قبل نیز مدیر بودجه آمریت عمومی مالی و اداری معاونیت دادستانی کل در امور عسکری در منطقه چهار قلعه چهاردهی ولایت کابل کشته شده بود.

تمیم فرزند غلام سرور، مدیر بودجه آمریت عمومی مالی و اداری معاونیت دادستانی کل در امور عسکری، چند شب قبل در منطقه چهار قلعه چهاردهی ولایت کابل هنگام بازگشت به خانه، مورد سوء قصد قرار گرفته و جان باخته بود.

هم رسانی