نخستین مرکز تشخیص بیماری‌های سرطانی در شهر کابل گشایش یافت

۱۷ حمل ۱۳۹۸ هشدار

نخستین مرکز تشخیص بیماری‌های سرطانی، امروز شنبه (۱۷ حمل) در مراسمی با حضور مسئولان وزارت صحت عامه در کابل گشایش یافت.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در این مراسم گفت که این مرکز به گونۀ اساسی و مجهز با تمام وسایل طبی پیشرفته به کمک مالی سازمان صحی جهان و برنامۀ انکشافی ملل متحد ایجاد شده است.

او، ایجاد این مرکز را گام مهمی در راستای تشخیص بیماری های سرطانی در افغانستان عنوان کرده و گفت: “با ایجاد این مرکز دیگر نیازی نیست که شهروندان افغانستان به بیرون از کشور بروند”.

آقای فیروز افزود که آزمایشگاه‌های افغانستان در حال حاضر مانند کشورهای همسایه قادر به تشخیص ۲۳ نوع بیماری هستند.

او گفت: “تشخیص ویروس توبرکلوز مقاوم که در گذشته یک مشکل جدی برای وزارت صحت بود، خوش‌بختانه امروز زمینه تشخیص آن مانند سایر بیماری ها در چندین ولایت فراهم شده است”.

آقای فیروز گفت که تلاش ها جریان دارد تا آزمایشگاه های خصوصی نیز نظام‌مند شوند و معیارهایی را که آزمایشگاه های وزارت صحت عامه در نظر می‌گیرند، آنان نیز در کار شان تطبیق کنند.

وزیر صحت عامه گفت که برای بهبود وضعیت آزمایشگاه ها در افغانستان، ۴۳ آزمایشگاه به گونۀ اساسی ترمیم و مجهز شده است و نزدیک به ۶۵۰ تن آموزش‌های حرفوی را در این بخش دیده اند.

او گفت که اعمار و تجهیزات این مرکز یک میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته و می‌توان در این مرکز بر اساس معیارهای جهانی، بیماری‌های سرطانی را تشخیص کرد تا زمینه درمان آن نیز در داخل افغانستان مساعد گردد.

آقای فیروز تاکید کرد که در این مرکز، ۲۰ واقعه بیماری ناشناس به گونه امتحانی مورد آزمایش قرار گرفته که ۱۷ واقعه آن بیماری سرطانی تشخیص شده است.

باید یاد آور شد که این نخستین مرکز تشخیص امراض سرطانی است که در کشور ایجاد شده است.

هم رسانی