در سه سال گذشته ۳۷ نفر در افغانستان به اعدام محکوم شده اند

۱۷ حمل ۱۳۹۸ هشدار

دادستانی کل می‌گوید در سه سال گذشته سی و هفت نفر در افغانستان به اعدام محکوم شده و بیشتر آنها کسانی هستند که آدم ربایی کرده و ربوده شدگان را به قتل رسانده اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان، پس از چاشت امروز ( شنبه ۱۷ حمل) به خبرنگاران در مورد رسیدگی به پرونده قتل مهسا دختر شش ساله یک صراف که به تاریخ نزدهم حوت ۱۳۹۷ در کابل ابتدا ربوده و سپس توسط ربایندگانش به قتل رسیده بود، معلومات داد و گفت دو نفر افرادی که بازداشت شده اند به جرم شان اعتراف کرده و پرونده آنها بررسی شده به محکمه فرستاده شده و آنها انگیزه ربودن مهسا را گرفتن پول گفته اند.

در مورد چگونگی انجام این قتل گفت، افرادی که بازداشت شده پسران خاله هم اند در نزدیکی خانه پدر مهسا یک فروشگاه داشته و پدر مهسا از مغازه آنها خرید می‌کرده است.

آقای رسولی گفت:” افراد باداشت شده می‌دانستند که پدر مهسا صراف بوده، تصمیم می‌گیرند مهسا را بربایند به تاریخ ۱۹ حوت این عمل را انجام می‌دهند و برای نگهداری مهسا چند روز پیشتر، یک دکان را در منطقه ۵۰۰ فامیلی کرایه می‌کنند. این دختر در ساعت ده پیش از ظهر آن روز ربوده شده و ربایندگان در ساعت دوازده به پدر مهسا تماس تلفنی می‌گیرند و در بدل رهایی او ۳۰۰ هزار دالر می خواهند؛ چون صدای آنها برای پدر مهسا آشنا بوده این موضع را به پولیس می‌گوید و پولیس از خانواده آنها در مورد پسران شان تحقیق می کند و چون ربایندگان از قضیه خبر می‌شوند مهسا را خفه می‌کنند.”

سخن‌گوی دادستانی کل در بخشی دیگر از صحبت‌های امروز خود هم‌چنان گفت که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ دادگاه‌های افغانستان به ۳۳۸ پرونده رسیدگی کرده و ۱۳۷ نفر بازداشت شده  حکم دادگاه بالای این افراد صادر شده است.

آقای رسولی تاکید کرد که در جمع این افراد ۳۷ نفر آنها در پیوند به اختطاف‌های که به قتل انجامیده، محکوم به اعدام شده اند.

او تصریح کرد که ۴ نفر از بیست دو تا بیست و هشت سال، ۵۲ نفر به ۲۰ سال، ۴۵۴ نفر از ده تا ۱۹ سال و ۲۱۵ نفر از یک تا ۹ سال زندان محکوم شده اند.

آقای رسولی گفت، پرونده عاملان اختطاف و قتل مهسا و کسانی که در پیوند به اختطاف‌های که به قتل انجامیده در دادگاه مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، بررسی می‌شود و حکومت افغانستان به فرهنگ معافیت پایان داده با پرونده‌های آدم‌ربایی که سبب ناامنی، وحشت و فرار سرمایه از کشور شده با جدید بیشتر از گذشته برخورد می‌شود.

در افغانستان آدم ربایی بیشتر به هدف گرفتن پول صورت می گیرد و باند های آدم ربانی بیشتر در شهرها فعالیت دارند. سرمایه‌داران، صرافان و فرزندان آنها را می‌ربایند. در سال های اخیر آدم ربانی بیشتر شده و این دلیل بسیاری سرمایه داران افغانستان خانواده های شان را به خارج کشور انتقال داده و کسانیکه در داخل مانده اند برای امنیت خود و خانوادهای شان محافظ استخدام می‌کنند و فرزندان شان را به خانه آموزش می‌دهند.

هم رسانی