نخستین نشست شورای رهبری مصالحه در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد

۱۸ حمل ۱۳۹۸ هشدار

نخستین نشست شورای رهبری مصالحه با حضور رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که رهبران احزاب سیاسی و جهادی، علمای دینی، جوانان، جامعه مدنی، نماینده زنان، نمایندگان سکتور خصوصی، نمایندگان قوه قضاییه، روسای قوی مقننه اعضای شورای مصالحه اند.

آقای غنی در این نشست گفته است:” جای خوشی و افتخار است که به‌خاطر رسیدن به آرمان مقدس مردم افغانستان یعنی صلح، زیر چتر دولت افغانستان، رهبران حکومت و رهبران سیاسی و جهادی بیرون از چارچوب حکومت و نمایندگان دیگر اقشار اجتماعی، با اتحاد و اتفاق همراه با ملت خود، به‌خاطر پيش‌بردن پروسۀ صلح، در یک صف واحد قرار دارند و با اتفاق کامل به‌خاطر آیندۀ بهتر کشور مان در مورد اهداف این پروسه و همچنان ترکیب تیم مذاکره کننده، فیصله‌های مهم را انجام خواهیم داد.”

رئیس جمهور غنی تاکید کرده است که در این نشست در مورد تعیین اعضای تیم مذاکراتی با ترکیب هیأت و چگونگی اجندا و اشتراک کنندگان کنفرانس پیشنهادی صلح  در قطر در مورد افغانستان فیصله خواهد شد.

آقای غنی گفته است که هیات مذاکره کننده با طالبان باید افرادی باشند که بتوانند از تمام اقشار، زنان، جوان و جامعه مدنی نمایندگی کرده بتوانند.

او تصریح کرده است که در هیات مذاکره کننده، افرادی که در هجده سال گذشته بر ضد نظام، دستاوردها و مردم سالاری حرف زده بودند، جای نیست.

این شورا درحالی تشکیل شده که قرار است تا چند روز دیگر نشستِ میان طالبان و نمایندگان امریکایی در دوحه مرکز قطر برگزار شود. برخی منابع به طلوع نیوز گفته اند که حکومت نیز تصمیم دارد در این نشست شرکت کند.

هم رسانی