سازمان ملل: در مذاکرات صلح زنان حضور فعال داشته باشند

۱۹ حمل ۱۳۹۸ هشدار

تدامیچی یاماموتو، نماینده سازمان ملل در افغانستان و سیماسمر رئیس کمیسیون حقوق بشر امروز در شهر کندهار به اهمیت اشتراک زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های مردمی، در مذاکرات صلح تاکید کردند.

نماینده سازمان ملل امروز همراه با داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندهار  با اعضای جامعه مدنی این ولایت دیدار کردند.

آقای تدامیچی یاماموتو گفته است:” زنان افغانستان باید در مذاکرات صلح، حضور فعال و موثر داشته باشند. صلح بدون مالکیت افغان‌ها به‌دست نمی‌آید. مردم افغانستان به‌ویژه زنان و کودکان حق دارند در صلح و امنیت زندگی کنند”.

سیماسمر رئیس کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده که حکومت باید مردم را در جریان روند صلح قرار داده ”  برای التیام بخشیدن به درد و رنج قربانیان جنگ، باید مکانیزم مشخصی در نظر گرفته شود. اشتراک نمایندگان جامعه مدنی، جوانان و اقلیت‌های مردمی در این مذاکرات نیز نباید فراموش گردد. در جنگ، هیچ فرد یا گروهی برنده نیست. باید تلاش کنیم که صلح در کشور تامین شود. این صلح بدون اتحاد و همدلی مردم افغانستان به‌دست نخواهد آمد.”

رئیس کمیسیون حقوق بشر نقش زنان را در گفت‌وگوهای صلح با اهمیت دانسته و گفته  “کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان حضور فعال و معنادار زنان در مذاکرات صلح است. زنان  باید در مذاکرات صلح سهیم باشند.”

خانم سمر می‌گوید، باید برای حکومت‌داری خوب دادخواهی شود، دولت وظیفه دارد که امنیت مردم را تامین کند.

این درحالی است که تلاش‌های دولت افغانستان، برای آمادگی مذاکره با طالبان بیشتر شده و روز گذشته شورای رهبری مصالحه اولین نشست خود را برگزار کرد.

این شورا یک کمیته را به ریاست عبدالرب رسول سیاف تشکیل نموده که خطوط سرخ را در گفت‌وگو با طالبان مشخص کند.

در شورای رهبری مصالحه بیشتر رهبران جهادی نقش دارند. فهرست پیشنهادی اعضای هیأت مذاکرات صلح با طالبان را نیز همین شورا تایید خواهد کرد.

هم رسانی