یک مرد ۲۴ ساله در ولایت تخار خودکشی کرد

۲۰ حمل ۱۳۹۸ هشدار

یک مرد ۲۴ ساله در مربوطات شهر تالقان مرکز ولایت تخار خودش را حلق آویز کرده است. خلیل اسیر، سخن‌گوی پولیس تخار به هشدار می‌گوید که این مرد نیمه های شبِ گذشته در منطقه فقیرآباد شهر تالقان با استفاده از چادر خود را حلق آویز کرده است.

او افزود که این مرد به دلیل فقر اقتصادی و تنگ‌دستی دست به چنین کاری زده است. در مورد سطح تحصیلات و پیشینه فعالیت های این مرد، جزئیاتی در دست نیست.

این در حالی است که ۱۵ روز قبل نیز یک جوان ۱۸ ساله در شهر تالقان خودکشی کرده بود.

این دومین مورد خودکشی در جریان سال جدید، در شمال افغانستان است. خودکشی در ولایت های شمالی افغانستان پیشینه دارد و پیش از این، در اکثر موارد زنان و دختران دست به خودکشی می زدند.

هم رسانی