یک پسر نوجوان از چنگ آدم ربایان در ولایت پروان آزاد شد

۲۰ حمل ۱۳۹۸ هشدار

وزارت داخله اعلام کرده است که نیروهای پولیس یک پسر نوجوان را در جریان کمتر از یک روز از چنگ ربایند‌گان در ولایت پروان آزاد کرده‌اند.

وزارت داخله با نشر خبرنامه ای گفته است که نیروهای پولیس با راه‌اندازی عملیاتی، یک پسر نوجوان ۱۵ ساله‌ را در ولایت پروان از چنگ آدم ربایان آزاد کرده اند.

در خبرنامه آمده است: “این پسر عصر روز یکشنبه از سوی آدم‌ربایان از ساحه کوتل خیرخانه شهر کابل ربوده شده بود و صبح دیروز از ساحه تاجکان ولسوالی جبل‌السراج ولایت پروان از چنگ آدم‌ربایان آزاد شد”.

این در حالی است که آدم ربایی در جریان چند ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته است. در آخرین مورد آدم ربایان یک پسر نوجوان را در ولایت دایکندی ربودند و او را به قتل رساندند.

در یک مورد دیگر نیز، آدم ربایان یک دختر شش ساله به نام مهسا را در شهر کابل ربودند و پس از این که پول دریافت نکردند، این دختر را کشتند.

این موضوع هم چنان اعتراضات زیادی را در میان شهروندان افغانستان در پی داشت. کاربران فضای مجازی با راه اندازی هشتگی تحت عنوان #قاتلا مهسا را اعدام کنید، خواستار مبارزه دولت با باندهای آدم ربایی شدند.

هم رسانی