دولت افغانستان از حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح استقبال کرد

۲۰ حمل ۱۳۹۸ هشدار

دولت افغانستان از حمایت اتحادیه اروپا در مورد روند صلح استقبال کرده است. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری امروز (سه شنبه ۲۰ حمل) با نشر خبرنامه ای گفته است که اتحادیه اروپا از همه شمول بودن روند صلح و اصلاحات در نهادهای امنیتی و تضمین توافقنامه صلح حمایت می‌کند و در این بخش‌ها با افغانستان همکاری می‌کند.

ارگ ریاست جمهوری حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح را مهم خوانده و گفته است که اتحادیه اروپا تجارب موفقی را برای تضمین موافقات صلح در کشورهای مختلف داشته است.

در اعلامیه اتحادیه اروپا به همه شمول بودن روند صلح و ادغام جنجگویان به خانواده های شان و تضمین توافقنامه صلح از جانب طرف‌های ذیدخل آن تاکید شده است.

کشورهای اروپایی در هجده سال گذشته با شیوه های مختلف از جمله تقویت دولت و برنامه های انکشافی با افغانستان همکاری کرده است. هزاران سرباز این کشورها در افغانستان برای تامین امنیت و مقابله با طالبان و سایر گروه های هراس افگن، نیروهای امنیتی افغانستان را یاری کرده است.

هم رسانی