استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای استادان مکتب‌ها در جریان تدریس ممنوع شد

۲۱ حمل ۱۳۹۸ هشدار

وزارت معارف افغانستان می‌گوید که پس از این، استادان مکتب‌ها نمی‌توانند هنگام تدریس، از تلفن‌های هوش‌مند استفاده کنند.

در خبرنامه‌ای که امروز چهارشنبه(۲۲حمل) از سوی وزارت معارف منتشر شده، آمده است که استفاده از تلفن در جریان تدریس ممنوع و در صورت تخطی برخورد جدی صورت می‌گیرد.

در این خبرنامه به نقل از میرویس بلخی، وزیر معارف آمده است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جریان تدریس ممنوع اعلام شده است.

وزارت معارف گفته است: ”  قرار اطلاعات واصله، شماری از معلمین در جریان تدریس با مشغولیت در تیلفون‌های دستی‌شان و استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمتر به تدریس توجه می‌کنند که این مسئله نه تنها در مغایرت با اصول تدریسی قرار دارد، بل‌که عامل عقب‌مانی و محرومیت شاگردان از آموزش می‌شود.”

این وزارت به مدیران مکتب‌ها دستور داده است؛ به استادان گوش‌زد کنند که هنگام تدریس تیلفون‌های خود را خاموش و از خلال درس جدا جلوگیری کنند

هم رسانی