حدود ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری در پارک‌های صنعتی زون پایتخت جذب خواهد شد

۲۴ حمل ۱۳۹۸ هشدار

سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت می‌گوید که تا سه سال آینده، حدود ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری در پارک‌های صنعتی و لوژستیکی این زون، جذب خواهد شد.

عبدالسمیع استانکزی، سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت، امروز شنبه(۲۴ حمل) در یک نشست خبری گفت که انکشاف زیربناهای اساسی، تعمیل و تطبیق پروژه‌های ویژه، انکشاف متوازن شهری زون پایتخت، ایجاد فعالیت‌های اقتصادی، به‌سازی، تجدید و ارتقای کیفیت ساحات غیرپلانی و ایجاد حکومت‌داری خوب، ۵ برنامه‌ی کاری این اداره را تشکیل می‌دهد.

او افزود که اداره‌ی انکشاف زون پایتخت، طرح‌های متعددی را به منظور ایجاد دورنمای انکشافی، استفاده‌ی موثر از ملکیت‌های دولتی و پروژه‌های ویژه و فوری تهیه و به ریاست جمهوری ارایه کرده است.

آقای استانکزی گفت: “تهیه طرح استفاده موثر از ملکیت‌های ارگان‌های عدلی و قضایی، تهیه طرح اسکان عودت کنندگان در شهرک‌های مهاجرین باریک آب کوه کرغ و پالیسی اعمار شهرک‌ها، تهیه طرح استفاده موثر از ملکیت‌های وزارت تجارت و صنایع در ولایت کابل و تهیه برنامه‌ی به‌سازی ساحات آبدات تاریخی در زون پایتخت، از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره است”.

او گفت که ایجاد زون‌های صنعتی، زراعتی و لوژیستیکی در چهار گوشه‌ی محدوده زون پایتخت، این ساحات را از مصرفی بودن به خودکفایی شدن سوق می‌دهد و زمینه بهتر و بیشتر اشتغال را فراهم خواهد کرد.

آقای استانکزی با اشاره به جلوگیری از غصب ۳۷۰۰۰۰ جریب زمین در محدوده شهر کابل، تاکید کرد که کار عملی روی زمین استرداد شده در پارسل ۲٫۲ فاز اول این شهر، جریان دارد.

او افزود که حفظ و بازسازی آبدات تاریخی، بازسازی مسجد عیدگاه، ایجاد طرح استفاده‌ی موثر از ملکیت‌های دولتی به خصوص جایدادهای وزارت تجارت و ارگان‌های عدلی و قضایی، سایر فعالیت‌های این اداره را تشکیل می‌دهد.

آقای استانکزی تاکید کرد که شهروندان افغانستان به زودی شاهد به‌سازی، انکشاف در عرصه‌های مختلف و عرضه خدمات سریع در محدوده زون پایتخت خواهند بود.

هم رسانی