اداره‌ی هوانوردی ملکی، در تلاش ایجاد مسیر جدید از حریم فضایی چین به هند است

۲۵ حمل ۱۳۹۸ هشدار

رییس اداره‌ی خط آهن وزارت ترانسپورت می‌گوید که این اداره در سال مالی ۱۳۹۷، بیش از ۳.۱ میلیارد افغانی عاید ثابت داشته است.

در همین حال محمد یما شمس، رییس اداره‌ی خط آهن وزارت ترانسپورت امروز یک‌شنبه(۲۵ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که در جریان سال قبل مالی، ۱۸۶ هزار واگن حامل کالاهای تجارتی از بندر حیرتان، ۲۸۵ هزار تن کالا از بندر آقینه و ۲۹۰ هزار تن از بندر تورغندی به افغانستان انتقال یافته است.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره‌ی هوانوردی ملکی وزارت ترانسپورت نیز در این برنامه گفت که میزان عواید این اداره در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از ۸.۱ میلیارد افغانی بوده است.

او از آغاز فعالیت کنترل رادار فضایی افغانستان به عنوان دست‌آورد عمده‌ی این اداره یاد کرده گفت که با استفاده از این سیستم، هر هواپیمایی که وارد حریم فضایی افغانستان می شود، تحت نظر قرار می گیرد.

آقای وفایی‌زاده، با اشاره به این که مسدودشدن حریم فضایی پاکستان سیستم ترافیک هوایی منطقه را مختل کرده است، گفت: “با آن که مسیر بدیل برای پرواز هواپیماها به دهلی نو در نظر گرفته شده است، اما اداره‌ی هوانوردی در این روزها در تلاش ایجاد مسیر جدید از حریم فضایی چین به هندوستان می باشد”.

او گفت که توسعه‌ی میدان‌هوایی بین المللی هرات، احداث میدان هوایی لوگر، توسعه‌ی میدان هوایی نیمروز -برای اتصال منطقه‌ای- و توسعه‌ی میدان‌هوایی کابل از برنامه‌های آینده‌ی اداره‌ی هوانوردی است.

در همین حال، امام محمد وریماچ، معین اداره‌ی تنظیم ترانسپورت نیز گفت که مجموع عواید اداره‌اش در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی بود. او هم‌چنان گفت که مبارزه با غاصبان جایدادهای ترانسپورت زمینی جریان دارد.

وریماچ از افتتاح “راه لاجورد” و “بندر چابهار” به عنوان دست‌آوردهای مهم در زمینه‌ی انتقالات زمینی یاد کرد و گفت که برای دریافت راه‌های دیگر نیز مطالعات جریان دارد.

داوود چکری، رییس عمومی ترافیک وزارت ترانسپورت نیز از برنامه های اداره‌اش در پنج بخش عمده از جمله تأمین امن و نظم و استقرار جریان ترافیک؛ ایجاد سیستم واحد اداری مدرن؛ وقایه، کاهش و جلوگیری از حادثات ترافیکی و اصلاحات و بازنگری ظرفیت های علمی و مسلکی یاد کرد.

او گفت که برای دستیابی به این اهداف، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌‍مدت و درازمدت ترتیب شده است.

آقای چکری هرچند گفت که میزان حادثات ترافیکی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با یک سال پیشتر از آن ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما تأکید کرد که تلاش ها برای به حد اقل رساندن حادثات ترافیکی، جریان دارد.

باید گفت که بر اساس فرمان رییس جمهور، بخش‌های ترانسپورت، خط آهن، هوانوردی، ترافیک وفواید عامه باهم مدغم شده اند و فعالیت‌های شان زیر چتر وزارت ترانسپورت صورت می‌گیرد.

یما یاری، وزیر ترانسپورت نیز در این برنامه گفت که تمام این ادارات به عنوان سکتور واحد با دیدگاهی که از سوی دولت ارایه شده است، برای تبدیل‌کردن افغانستان به چهارراه منطقه، فعالیت می کنند.

او گفت: استراتیژی ملی ترانسپورت که برای ۵ سال در نظر گرفته شده است، روی سه اصل عمده از جمله تمویل وجوه مالی و سرمایه‌گذاری در سکتور سرک، تقویت شبکه و ازدیاد دست‌رسی به شبکه‌ی سرک و تقویت و بهبود شبکه‌ی سرک؛ متمرکز است.

هم رسانی