وزیر امور مهاجرین: دست‌کم ۳ میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت قانونی دارند

۲۶ حمل ۱۳۹۸ هشدار

وزیر امور مهاجرین می‌گوید که زمینه‌ی اقامت قانونی دست‌کم ۳ میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان فراهم شده است.

سیدحسین‌عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین امروز دوشنبه(۲۶ حمل) در برنامه‌ی حساب‌دهی حکومت به ملت گفت که توانسته است، زمینه‌ی اقامت قانونی دست‌کم ۳ میلیون مهاجر افغان را در ایران و پاکستان فراهم کند.

این در حالی است که گفته می‌شود حدود شش میلیون شهروند افغانستان، به گونه‌ی غیرقانونی در کشورهای ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.

او افزود که به بیش از یک و نیم میلیون بیجاشده‌ی داخلی و عودت‌کننده در داخل افغانستان رسیدگی شده و از اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی و ترکیه نیز جلوگیری صورت گرفته است.

آقای بلخی هم‌چنان گفت که در نتیجه‌ی مذاکره میان هیات وزارت امور مهاجرین با کشورهای میزبان، زمینه‌ی اقامت قانونی مهاجرین در آن کشورها فراهم شده و روی مدیریت مشترک مهاجرت نیز تفاهم صورت گرفته است.

وزیر امور مهاجرین گفت که رسیدگی فوری به بیش از ۱۲۵ هزار خانواده‌ی بی‌جاشده در داخل کشور و مدیریت بیش از ۸۰۰ هزار برگشت‌کننده نیز از سایر دست‌آوردهای این وزارت است.

او افزود که به منظور بهترشدن روند ادغام برگشت‌کنندگان، فرمان رییس جمهور تعدیل، شهرک های مهاجرین مورد بررسی تخنیکی قرار گرفت و از غصب بیش از ۴ هزار نمره در شهرک‌های مهاجرین، جلوگیری شد.

هم رسانی