تیم انتخاباتی رحمت‌الله نبیل لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را تحریم کرد

۲۶ حمل ۱۳۹۸ هشدار

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل، اعلام کرده است که لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را کمپاین انتخاباتی از سوی حکومت خوانده و آن را تحریم کرده است.

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زیر نام مشورت برای صلح، سوءاستفاده از نهاد‌های با اعتبار ملی، چون جرگه به بهانه‌ی نظرخواهی توسط تیم حاکم، اقدام غیر موثر و فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی است .

در اعلامیه آمده است: “با درک عمیق از وضعیت سیاسی و ابهامات و پرسش های بسیار جدی در باره‌ی هدف‌های جرگه‌ی یادشده و موثریت آن در ا‌وضاع کنونی و نحوه‌ی انتصاب و فراخوان اعضای آن، بایسته می‌دانیم تا در این جرگه شرکت نکنیم”.

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت تاکید کرده است که ترکیب تیم رهبری برگزارکننده‌ی جرگه‌ی مشورتی صلح وابسته به یک تیم انتخاباتی بوده و فاقد مشروعیت ملی است.

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت، گفته است: “برگزاری چنین جرگه‌های فرمایشی با آجندای مبهم نه تنها گره‌گشای چالش های فراراه روند صلح در کشور نیست، بل‌که موجب خلق بحران‌های مضاعف در کشور است که مدیریت آن‌ بسیار دشوار خواهد بود”.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر نیز چند ساعت قبل با تحریم این جرگه، گفته بود که روند فعلی زير نام جرگه‌ی مشورتی صلح، چيزی جز وقت‌تلفی از جانب حكومت در روند صلح و تلاش برای كمپاين غيرقانونی انتخاباتی نیست.

تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را تحریم کرده است.

گفته هایی وجود دارد که تیم انتخاباتی احمدولی مسعود نیز در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح شرکت نخواهند کرد.

این در حالی است که قرار است لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود. حکومت افغانستان نیز اعلام کرده است که تمام آمادگی‌ها برای برگزاری این جرگه گرفته شده است.

هم رسانی