سرور دانش: برای ایجاد شغل و حمایت از حقوق کارگر، اقدام‌های عملی روی دست گرفته شود

۲۶ حمل ۱۳۹۸ هشدار

معاون دوم ریاست‌جمهوری تاکید کرده است که برای اشتغال، حمایت از حقوق کارگر و مناسبت‌های عادلانه بین کارگر و کارفرما، به اقدامات عملی نیاز است.

سرور دانش، امروز دوشنبه(۲۶ حمل) در مراسم معرفی سرپرست جدید وزارت کار و امور اجتماعی، گفت که فقر و بی‌کاری هر دو با هم مرتبط استند و یکی از مشکلات اساسی در افغانستان را تشکیل می‌دهند.

او افزود که کنترل بازار کار، تطبیق قانون کار، رسیدگی به مشکل کارگران و حمایت از حقوق آنان از ضرورت‌هایی است که نیاز به اقدام‌های جدی دارد.

آقای دانش گفت که تصویب مقرره‌ی شورای عالی کار برای حل این مشکلات بسیار موثر است و باید به صورت اساسی تطبیق شود.

او ادامه داد: “بر اساس این مقرره، شورای عالی کار مسوولیت دارد که در راستای کاهش بی‌کاری، ارتقای ظرفیت کارگران و توسعه‌ی ابتکار در عرصه‌ی کار و تولید، تثبیت حد اقل مزد، انکشاف مهارت ها و ایجاد صندوق بیمه‌ی بیکاری و دیگر موضوع‌های مرتبط، تدبیرهای لازم بگیرد”.

معاون دوم ریاست‌جمهوری هم‌چنان با اشاره به وضعیت کودکان بازمانده از مکتب، کودکان کارگر، کودکان در معرض خشونت، کودکان جنگ و کودکان در معرض اعتیاد به مواد مخدر، آنان را آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی خواند که باید از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهاد‌های مرتبط حمایت شوند.

او، به وزارت کار و اموراجتماعی دستور داد که به کمک اداره‌های هم‌سو برای حمایت کودکان در برابر آزار، خشونت، سوء استفاده و هم‌چنان جذب آن‌ها در مزکزهای آموزشی تدبیر لازم بگیرند.

معاون دوم ر‌ییس جمهور در این مراسم، سیدانور سادات را به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی به کارمندان این وزارت معرفی کرد. آقای سادات نیز وعده سپرد که با استفاده از نیروهای کاری با تجربه، برنامه‌های مهم و مؤثری را در این وزارت روی دست بگیرد.

هم رسانی